DRUKUJ
2017-02-03

Petycja ws ścieżki pieszo-rowerowej
Miękowo-Goleniów

Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie drogowym WD-2 Miękowo - Goleniów

  • Data złożenia: 19.12.2016
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia: negatywny. Udzielono informacji,że na etapie wykonywania Koncepcji Programowej na potrzeby realizacji zadania, żadna ze stron biorących udział w wielu konsultacjach dotyczących m.in. szczegółowych rozwiązań, nie zgłosiła potrzeby uwzględnienia ścieżki pieszo – rowerowej na obiekcie w ciągu ul. Wolińskiej w Goleniowie (Droga Powiatowa DP0207Z). Dotyczy to w szczególności informacji otrzymywanych od zarządcy drogi Miękowo – Goleniów (Starostwo Powiatowe w Goleniowie) jak również Gminy i Miasta Goleniów. GDDKiA nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia dodatkowych kosztów, jakie wygenerowałaby realizacja ścieżki pieszo - rowerowej na obiekcie nad drogą S6 w ciągu drogi Miękowo – Goleniów, co wynika z koniecznego zwiększenia szerokości obiektu oraz korpusu drogowego na dojazdach. Ponadto próba wprowadzania zmian na obecnym etapie realizacji budowy odcinka drogi S6, wiązałaby się m.in. z koniecznością wykonania nowych opracowań projektowych w zakresie dróg, obiektów mostowych i pozostałych branż, mogących powodować zwiększenie Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej z jednej strony, z drugiej zaś powodować mogłyby konieczność uzyskania nowych pozwoleń wodno-prawnych czy uzgodnień ZUD, a w konsekwencji zmianę decyzji ZRID oraz prawdopodobnie wydłużenie Czasu na Ukończenie. Powyższe nie wyklucza możliwości wykonania w przyszłości odrębnego obiektu, w postaci kładki pieszo – rowerowej lub poszerzenia obiektu wykonanego w ramach budowy drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard, w ciągu ewentualnie realizowanej w przyszłości trasy pieszo - rowerowej Miękowo - Goleniów, w ramach środków pozyskanych na ten cel przez instytucje samorządowe.
  • Termin rozpatrzenia: 02.02.2017