DRUKUJ
2017-04-21

Informacja umorzonych należnościach
publiczno-prawnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:

 

Należności, które umorzono, z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

 

Ogółem: 3 624,65 złotych.