DRUKUJ
2017-07-11

Oddział w Rzeszowie - ustalenie granic działek
ewidencyjnych

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzyce

 

      Działając na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 5 i art. 95 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 2016 poz. 2147), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r, poz.1629), § 6 ust. 4 i 5, § 14 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz.U. nr 268, poz. 2663). oraz zgodnie z wnioskiem firmy „GEODETA”s.c. Zakład Usług Geodezyjnych 37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 50 i zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przeworsku w dniu 26.06.2017 identyfikator zgłoszenia 6640.1120.2017 dotyczącego podziału działek nieruchomości uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. w miejscowości Gorzyce nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnych oznaczonej numerem

 

- 1205 o godz. 900dla której prowadzona jest księga wieczysta PR2R/00007928/8,

- 1274/5 o godz. 1000dla której prowadzona jest księga wieczysta PR2R/00002045/9,

- 1272 o godz. 1000dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 1698,

- 1271/1 o godz. 1030dla której brak jest księgi wieczystej,

- 1271/2 o godz. 1030dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5038,

- 1267/2 o godz. 1030dla której brak jest księgi wieczystej,