2019-08-12

Rejon w Świeciu - zbycie składników majątku ruchomego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu ul. Jesionowa 2a 86-100 Świecie

 

ogłasza przetarg na zbycie składników rzeczowych majątku ruchomego:

 

Samochód osobowy Daewoo Lanos, nr rej: CSW R891, rok produkcji 1999, przebieg 258 761 km, nr identyfikacyjny KLATF69EXB345224, kolor ZIELONY, sedan 4-drzwiowy, pojemność silnika 1598,00 cm3, moc 78 kW, badanie techniczne do 15.01.2019 r.

Uwagi: Nadwozie z widocznymi ogniskami korozji. Pokrywa silnika   skorodowana z widocznymi ubytkami  zawieszenie i układ hamulcowy do remontu. Tapicerka i wnętrze do czyszczenia.

 

Samochód osobowy Opel Astra nr. rejestracyjny CSW28P9, rok produkcji 2000, przebieg 266 658 km, nr identyfikacyjny WOLOMFF19YGO27526, kolor czerwony, sedan 4-drzwiowy, pojemność silnika 1598,00 cm3, moc 55 kW, badanie techniczne do 23.02.2017 r.

Uwagi: Nadwozie z widocznymi ogniskami korozji. Wycieki oleju z silnika   Zawieszenie i układ   do remontu.– wyciek oleju uszkodzony alternator. Tapicerka i wnętrze do czyszczenia. Brak aktualnego przeglądu.

 

Samochód osobowy Fiat Panda, rok produkcji 2008, przebieg 306135 km, nr. identyfikacyjny ZFA 16900001318464, kolor biały, sedan 5 drzwiowy, pojemność silnika 1242 cm², moc 44kW, badanie techniczne do 19.04.2019

Uwagi: Nadwozie z widocznymi ogniskami korozji zawieszenie i układhamulcowy do remontu,

 

Samochód ciężarowy Fiat Ducato nr. rejestracyjny CSW N543, rok produkcji 2001, przebieg  357159 km, Nr. identyfikacyjny ZFA23000006181912, kolor biały, pojemność silnika 1997, moc 62,00 KW, badanie techniczne 17.01.2019 r.

                     

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r. o godzinie 10:30 w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu ul. Jesionowa 2a   86-100 Świecie pok. nr.8 świetlica

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: Rejon w Świeciu Obwód Drogowy przy ulicy Łąkowej 1. 86-105 Świeciu w dni robocze, w godz. od 8:00 do14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, numer telefonu 692 041 942

 

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

Oferty należy złożyć na druku formularza ofertowego w formie pisemnej do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10:00 osobiście w pokój nr 1 – sekretariat w siedzibie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu ul. Jesionowa 2a, 86-100 Świecie lub przesłać pocztą na powyższy adres.

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej otwarcia, z dopiskiem „Oferta – drugi przetarg na sprzedaż pojazdów  – nie otwierać przed dniem 16.09.2019 r. godz.10:30

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 986,72 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się