2019-08-14

Oddział w Poznaniu - zbycie składników majątku ruchomego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

 

ogłasza II przetarg publiczny na  sprzedaż majątku ruchomego zgodnie z poniższym wykazem

 

L.p.

Nazwa majątku, rodzaj, cechy identyfikujące

Kategoria oceny majątku zużyty/ zbędny

Data nabycia

Cena wywoławcza w zł. za szt.

Ilość szt.

 
 

1.

KONTENER nr SAT 800131

/miejsce lokalizacji ul. Energetyków 12 Leszno, zdjęcia w załączeniu/

zbędny

10.09.2012

52 000,00 zł.

1

 

2.

Klimatyzator naścienny nr SAT 600119

/zawiera środek chłodzący, który wymaga wymiany, nie jest sprawny technicznie/

zużyty

18.03.2013

1 000,00 zł.

1

 

3.

Klimatyzator naścienny nr SAT 600120

/zawiera środek chłodzący, który wymaga wymiany, nie jest sprawny technicznie/

zużyty

18.03.2013

1 000,00 zł.

1

 

4.

Klimatyzator naścienny nr SAT 600121

/zawiera środek chłodzący, który wymaga wymiany, nie jest sprawny technicznie/

zużyty

18.03.2013

1 000,00 zł.

1

 
 

 

Termin i miejsce składania ofert:siedziba Sprzedającego WT-LD ul. Hawelańska 12

w Poznaniu, sekretariat, do dnia 10.09.2019 r. do godziny 09:00.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:siedziba Sprzedającego, WT-LD ul. Hawelańska 12

w Poznaniu,  dnia 10.09.2019 r. o godzinie 10:00.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 5,75 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się