2019-09-12

Oddział we Wrocławiu - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

 

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew na drogach krajowych nr 15,25,39,94 i 98 administrowanych przez Rejon w Oleśnicy

 

Miejsce składowania, osoba do kontaktu i godziny oględzin :

 

  • Składowisko nr 1 :Odwód Drogowy w Miliczu ul. Szosowa 2
    56-300 Milicz-Sławoszowice

Ilość drewna – 12,60 m3 (opałowe różnej grubości i długości)

Osoba do kontaktu i godziny w sprawie oględzin : Kierownik Służby Liniowej na Obwodzie Drogowym w Miliczu Pan Łukasz Skiba tel.:71/384-15-59, kom.660-436-127

 

  • Składowisko nr 2 :Obwód Drogowy w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52E 56-400 Oleśnica

Ilość drewna – 12,30 m3(opałowe różnej grubości i długości)

Osoba do kontaktu i godziny w sprawie oględzin : Kierownik Służby Liniowej na Obwodzie Drogowym w Oleśnicy Pan Jacek Efinowicz tel.: 71/397-84-53, kom. 662-297-770

 

  • Składowisko nr 3 :Obwód Drogowy w Polwicy ul. Polwica 9a, 55-216 Domaniów

Ilość drewna – 362,74 m3(opałowe różnej grubości i długości)

 

Osoba do kontaktu i godziny w sprawie oględzin : Kierownik Służby Liniowej na Obwodzie Drogowym w Polwicy Pan Krzysztof Sottek, tel.: 71/313-12-86, kom.: 600-943-455

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie GDDKiA Oddział we Wrocławiu,  sekretariat (I piętro, pokój 1.01) ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, w terminie do 30.09.2019  r. godz. 12:00           

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GDDKiA Oddział we Wrocławiu,  ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław w pok. 2.09  w dniu 30-09-2019 r. o godzinie 12:30 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 3,32 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się