Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 3349

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 O/Warszawa, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-29 zobacz
2 O/Warszawa, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-29 zobacz
3 O/Warszawa, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-27 zobacz
4 O/Warszawa, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-26 zobacz
5 O/Warszawa, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-26 zobacz
6 O/Warszawa, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-25 zobacz
7 O/Kraków, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-23 zobacz
8 Oddział w Łodzi zbycie zbędnego majątku Dorota Plich-Więclewska 2021-10-22 zobacz
9 Oddział w Łodzi, Rejon Autostradowy ogłasza przetarg na sprzedaż złomu stalow... Dorota Plich-Więclewska 2021-10-22 zobacz
10 Naprawa izolacji fundamentów KAROLINA WŁODARCZYK 2021-10-22 zobacz
11 Nadzór inwestorski branży teletechnicznej - przebudowa dk 92 KRZYSZTOF JAHNS 2021-10-22 zobacz
12 informacja o wyniku naboru - O/Kielce Izabela Grzybek 2021-10-22 zobacz
13 Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu AGNIESZKA WIERCIOCH 2021-10-22 zobacz
14 Dostawa mebli KAROLINA WŁODARCZYK 2021-10-22 zobacz
15 Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu AGNIESZKA WIERCIOCH 2021-10-22 zobacz
16 oddział w Łodzi „Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego na... Dorota Plich-Więclewska 2021-10-22 zobacz
17 Dostawa wędlin do ZOSiK w Józefowie MACIEJ URBANIAK 2021-10-22 zobacz
18 Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia MONIKA DANIEL 2021-10-22 zobacz
19 Remont garaży stalowych Obwodu Drogowego Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Krótka 7 Hanna Kuliczkowska 2021-10-22 zobacz
20 O/Katowice, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Izabela Grzybek 2021-10-22 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się