Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o udzieleniu zamówienia
dotyczy: zakup apteczek pierwszej pomocy
30.04.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dotyczy: świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu, za
pośrednictwem przeglądarki internetowej, Platformy Zakupowej w
modelu SaaS zarządzanej przez Wykonawcę
16.04.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia - oprogramowanie MJR
Informacja o udzieleniu zamówienia na Wsparcie techniczne w
oprogramowaniu MJR, Monitoring Jakości Robót w Centrali i w
Oddziałach GDDKiA.
08.04.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
dotyczy: zamówienia na druk materiałów edukacyjno -
informacyjnych
31.03.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
dotyczy: druków ścisłego zarachowania do wydawania zezwoleń
na przejazdy pojazdów nienormatywnych
26.03.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie serwisowania i naprawy sieci energetycznej oraz urządzeń elektrycznych
Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w
zakresie serwisowania i naprawy sieci energetycznej oraz
urządzeń elektrycznych w obiektach zlokalizowanych w siedzibie
Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji (ZOSiK) w Józefowie.
11.03.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie serwisowania i naprawy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej
Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w
zakresie serwisowania i naprawy sieci wodno - kanalizacyjnej
oraz gazowej w obiektach zlokalizowanych w siedzibie Zespołu
Obsługi Szkoleń i Konferencji (ZOSiK)w Józefowie.
11.03.2021 więcej
Dostawa środków ochrony indywidualnej
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego na lata 2021-2023 do Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
03.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się