Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru - O/Olsztyn
Specjalista ds. utrzymania i ochrony drogowych obiektów
inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w Olsztynie
09.08.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Zastępca naczelnika Wydziału ds. środowiska i archeologii w
Wydziale Środowiska w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
06.09.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Starszy specjalista ds. budowy i ochrony drogowych obiektów
inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w Białymstoku
03.09.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
KIEROWNIKA PROJEKTU DS. ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI W ZESPOLE
KIEROWNIKA PROJEKTU ODDZIAŁU GDDKIA W WARSZAWIE
26.08.2021 więcej
Oddział w Łodzi, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Konserwacja i sprawdzenie zewnętrzne sprzętu laboratoryjnego
Przedmiot zamówienia: Konserwacja i sprawdzenie zewnętrzne
sprzętu laboratoryjnego W ramach zamówienia przewidziano
podział na następujące zadania: a) Konserwacja sprzętu
Zadanie 1a: Wagi laboratoryjne Zadanie 1b: Wagi laboratoryjne
Zadanie 1c: Wagi laboratoryjne Zadanie 2: Wiertnice, piły i
agregaty Zadanie 3 : Sprzęt laboratoryjny Zadanie 4 : Sprzęt
laboratoryjny Zadanie 5 : Sprzęt laboratoryjny Zadanie 6 :
Sprzęt laboratoryjny Zadanie 7 : Sprzęt laboratoryjny Zadanie 8
: Sprzęt laboratoryjny b) Sprawdzenie zewnętrzne sprzętu
Zadanie 9 : Sprawdzenie zewnętrzne sprzętu laboratoryjnego
Zadanie 10 : Sprawdzenie zewnętrzne sprzętu laboratoryjnego
Zadanie 11 : Sprawdzenie zewnętrzne sprzętu laboratoryjnego
Zadanie 12 : Sprawdzenie zewnętrzne sprzętu laboratoryjnego
26.08.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Poznań
Główny specjalista w Wydziale Nieruchomości, Oddział w
Poznaniu
19.08.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Specjalista ds. planowania w Wydziale Planowania Oddziału w
Bydgoszczy
16.08.2021 więcej
Petycja mieszkańców St. Jabłonki, Dłużki, Rapaty, Podlejki, Gietrzwałd
Petycja mieszkańców St. Jabłonki, Dłużki, Rapaty, Podlejki,
Gietrzwałd, o ograniczenie ruchu drogowego pojazdów
ciężarowych o masie całkowitej do 40 ton na DK 16
Ostróda-Olsztyn.
23.06.2021 więcej
Petycja w sprawie budowy południowej części obwodnicy Łowicza
Petycja w sprawie budowy południowej części obwodnicy Łowicza
w rejonie Małszyc, Klewkowa, Goleńska, Strzelcewa i Popowa
01.06.2021 więcej
Świadczenie usługi oświetlenia węzłów drogowych
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA CZTERECH WĘZŁÓW
DROGOWYCH W CIĄGU DK NR S6
27.05.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się