Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wymiana nawierzchni chodnika mostu przez rzekę Trynkę
Wymiana nawierzchni chodnika mostu przez rzekę Trynkę w ciągu
drogi krajowej nr 15 w km 262 717 w miejscowości Kowalewo
Pomorskie
15.04.2021 więcej
Naprawa i konserwacja instalacji elektr. w GDDKiA O/PO WTiJBD w Pń
Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej w siedzibach GDDKiA
O/PO WTiJBD ul. Hawelańska 12 w Poznaniu.
25.03.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Starszy Inspektor ds. przygotowania dokumentacji projektowej w
Wydziale Dokumentacji Oddziału w Rzeszowie.
17.03.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Specjalista ds. informatyki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i
Bezpieczeństwa w Oddziale GDDKiA w Szczecinie
04.03.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
starszy inspektor ds. utrzymania dróg w Rejonie w Radomsku w
Oddziale GDDKiA w Łodzi
13.08.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - Centrala
Specjalista w departamencie Zarządzania Kryzysowego i
Bezpieczeństwa, Wydział Informatyki
11.04.2019 więcej
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry, ewidencje, archiwa
05.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się