Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik naboru - Oddział GDDKiA w Krakowie
Drogomistrz w Rejonie Nowy Sącz w Oddziale w Krakowie
26.06.2017 więcej
Wynik naboru - Centrala
Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Departamentu Postępowań Przetargowych
21.02.2017 więcej
Wynik naboru - Centrala
Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu
Postępowań Przetargowych
21.02.2017 więcej
Oddział w Opolu - sprzedaż destruktu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Opolu ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż destruktu
bitumicznego.
17.10.2016 więcej