2016-10-07

Działalność lobbingowa

Brak określenia sposobu postępowania pracowników Generalnej Dyrekcji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, wynika z braku realizacji przez Generalną Dyrekcję zadań z zakresu stanowienia prawa.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1414, z późn . zm.) oświadczam, iż w 2016 roku nie były podejmowane działania wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.