2016-08-24

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) można załatwiać sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki  została założona na platformie e-PUAP: http://www.epuap.gov.pl

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: http://www.epuap.gov.pl

Na portalu można wyszukać właściwy urząd lub podać fizyczny adres skrzynki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Portal elektronicznej skrzynki podawczej centrali GDDKiA: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=e6uk800pdc\

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:

  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, docx, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączane jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, dołączane jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczane na informatycznych nośnikach danych: dyskietkach 3 1/2'', płytach CD-R, DVD-R, DVD+R (nagranych w trybie multisesyjnym), CD-RW, DVD-RW, DVD+RW lub zapisane w pamięci przenośnej.