2016-08-23

Kierownictwo

 
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Jacek Gryga
tel.: +48 22 375 86 02 
fax: +48 22 375 86 00
 
 
 
 
Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Iwona Stępień – Kotlarek
tel.: +48 22 375 86 12
fax: +48 22 375 87 68
 
 
 
 
Dyrektor Generalny Urzędu
Wojciech Kowalewski
tel.: +48 22 375 86 04
fax: +48 22 375 87 63