Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Świadczenie usługi w zakresie przeglądu oraz sprawdzeń i kalibracji sprzętu laboratoryjnego do badań asfaltów drogowych, użytkowanego w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe Oddział GDDKiA w Białymstoku
Świadczenie usługi w zakresie przeglądu oraz sprawdzeń i
kalibracji sprzętu laboratoryjnego do badań asfaltów
drogowych, użytkowanego w Wydziale Technologii – Laboratorium
Drogowe Oddział GDDKiA w Białymstoku
13.09.2021 więcej
O/ Białystok - Wykonanie przeglądów technicznych rocznych obiektów budowlanych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonach
O/ Białystok - Wykonanie przeglądów technicznych rocznych
obiektów budowlanych, będących w zarządzie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i
Rejonach
21.10.2021 więcej
O/ Białystok - Dostawa profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
O/ Białystok - Dostawa profilaktycznych posiłków i napojów
pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
20.10.2021 więcej
O/Białystok - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku: Obwód Drogowy w Mężeninie
O/Białystok - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do
kotłowni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku: Obwód Drogowy w Mężeninie
20.10.2021 więcej
O/ Białystok - wykonanie usługi dezynfekcji zbiorów archiwalnych poprzez przeprowadzenie dezynfekcji gazowej metodą fumigacji na rzecz GDDKiA Oddział w Białymstoku
O/ Białystok - wykonanie usługi dezynfekcji zbiorów
archiwalnych poprzez przeprowadzenie dezynfekcji gazowej metodą
fumigacji na rzecz GDDKiA Oddział w Białymstoku
19.10.2021 więcej
Zaprojektowanie i wykonanie barieroporęczy mostu i bariery drogowej przyległej na drodze krajowej nr 66 w km 47+292 w m. Patoki, JNI 01090017
Zaprojektowanie i wykonanie barieroporęczy mostu i bariery
drogowej przyległej na drodze krajowej nr 66 w km 47+292 w m.
Patoki, JNI 01090017
08.10.2021 więcej
O/Białystok - dzierżawa i serwis toalet
Dzierżawa i serwis toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych)na
parkingach przydrożnych drogi krajowej S61
29.09.2021 więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy elementów odwodnienia na odcinku drogi krajowej nr 61, obwodnica miejscowości Bargłów Kościelny wraz z dokumentacją wymiany bramownicy sygnalizacji świetlnej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy elementów
odwodnienia na odcinku drogi krajowej nr 61, obwodnica
miejscowości Bargłów Kościelny wraz z dokumentacją wymiany
bramownicy sygnalizacji świetlnej
27.09.2021 więcej
O/Białystok - Utrzymanie czystości przez usuwanie graffiti znajdujących się na ekranach akustycznych i na obiektach, przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku
Utrzymanie czystości przez usuwanie graffiti znajdujących się
na ekranach akustycznych i na obiektach, przy drogach
administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku
24.09.2021 więcej
O/Białystok - Wykonanie opracowań geotechnicznych dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki – Czyżew
Wykonanie opracowań geotechnicznych dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki – Czyżew
24.09.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się