Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zakup i montaż podłogi ze sklejki antypoślizgowej oraz zabezpieczenie burt, nadkoli i klapy bagażnika samochodów marki Toyota Hilux (2 szt.)
Zakup i montaż podłogi ze sklejki antypoślizgowej oraz
zabezpieczenie burt, nadkoli i klapy bagażnika samochodów marki
Toyota Hilux (2 szt.)
14.04.2021 więcej
Sprawdzenie i regeneracja sit laboratoryjnych użytkowanych w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku
Sprawdzenie i regeneracja sit laboratoryjnych użytkowanych w
Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w
Białymstoku
06.04.2021 więcej
Wykonywanie badań i działań związanych z badaniami–wsparcie w pracy Wydziału Technologii-Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Białymstoku w zakresie obsługi laboratoryjnej na inwestycjach współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i CEF z podziałem na 2 zadania
Wykonywanie badań i działań związanych z badaniami–wsparcie
w pracy Wydziału Technologii-Laboratorium Drogowe Oddziału
GDDKiA w Białymstoku w zakresie obsługi laboratoryjnej na
inwestycjach współfinansowanych ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i CEF z
podziałem na 2 zadania
06.04.2021 więcej
„Konserwacja, bieżące naprawy i obsługa serwisowych urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu GDDKiA oddział w Białymstoku z podziałem na części”.
„Konserwacja, bieżące naprawy i obsługa serwisowych
urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu GDDKiA
oddział w Białymstoku z podziałem na części”.
06.04.2021 więcej
Konserwacja wózków rewizyjnych podwieszonych do mostu w m. Ryboły przez rzeką Narew w ciągu DK nr 19 w km 90 718 na odc. Zabłudów-Bielsk Podlaski
Konserwacja wózków rewizyjnych podwieszonych do mostu w m.
Ryboły przez rzeką Narew w ciągu DK nr 19 w km 90 718 na odc.
Zabłudów - Bielsk Podlaski
02.04.2021 więcej
„Świadczenie usług przeglądów okresowych, konserwacji i napraw samochodów specjalistycznych typu Mercedes Unimog i sprzętów współpracujących oraz pługów wirnikowych typu Supra 2001” z podziałem na części
„Świadczenie usług przeglądów okresowych, konserwacji i
napraw samochodów specjalistycznych typu Mercedes Unimog i
sprzętów współpracujących oraz pługów wirnikowych typu
Supra 2001” z podziałem na części
26.03.2021 więcej
Świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku z podziałem na części.
Świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych z Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku z podziałem
na części.
22.03.2021 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na skrzyżowaniu DK nr 61 z DP nr 1912B i 1913B w m. Chojny Młode
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla
zadania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
podlaskim na skrzyżowaniu DK nr 61 z DP nr 1912B i 1913B w m.
Chojny Młode
17.03.2021 więcej
Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku z podziałem na 8 zadań
Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w
Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w
Białymstoku z podziałem na 8 zadań
16.03.2021 więcej
Świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu eksploatowanego w GDDKiA Oddział w Białymstoku z podziałem na części
Świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu
eksploatowanego w GDDKiA Oddział w Białymstoku z podziałem na
części
11.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się