Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Naprawa izolacji fundamentów
Naprawa izolacji fundamentów oraz remont ścian wewnętrznych w
pomieszczeniach piwnicznych w siedzibie Oddziału GDDKiA w
Gdańsku przy ul. Subisława 5.
22.10.2021 więcej
Dostawa mebli
Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych w Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, z podziałem na
2 części
22.10.2021 więcej
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJNA DK 21 W M. USTKA
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJNA DK 21 W M. USTKA
20.10.2021 więcej
Remont łazienek
„Remont łazienek wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego w
budynku Oddziału GDDKiA w Gdańsku”
19.10.2021 więcej
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH W CIĄGU S6 OD KM 326+508 DO KM 327+058 (STRONA
LEWA) ORAZ OD KM 329+080 DO KM 329+625 (STRONA PRAWA) – W
OBREBIE DZIELNIC OSOWA I MATARNIA
18.10.2021 więcej
WYKONANIE SZACUNKU BRAKARSKIEGO dk 21
Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu klasyfikacji
jakościowo-wymiarowej i sporządzeniu wyceny drewna planowanego
do pozyskania i pozyskanego podczas wycinki drzew w zakresie
określonym w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Załącznik
nr 1 do umowy dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 21
na odcinku Słupsk - Ustka
18.10.2021 więcej
WYKONANIE SZACUNKU BRAKARSKIEGO
WYKONANIE SZACUNKU BRAKARSKIEGO DRZEW NA PNIU W CIĄGU DRÓG
KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W SŁUPSKU
14.10.2021 więcej
Konserwacja oświetlenia drogowego
WYKONANIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OŚWIETLENIA DROGOWEGO W
CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GD REJON W
CZŁUCHOWIE
14.10.2021 więcej
Naprawa samochodu ciężarowego
Naprawa usterek eksploatacyjnych samochodu ciężarowego marki
Mercedes Unimog typ U-500 o nr rej. GTC 40MJ będącego na
wyposażeniu OD Tczew
12.10.2021 więcej
Nadzór inwestorski - Przęsin II
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: „Budowa
ścieżki pieszo – rowerowej z odwodnieniem na DK 20 w m.
Przęsin”
08.10.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się