Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Oddział w Katowicach-Wykonanie i dostawa kalendarzy (powtórne)
Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych, oraz
jednodzielnych, ściennych na rok 2022 dla potrzeb GDDKiA -
powtórne postępowanie
21.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-Nadzór zabezpieczenie prześwitów
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.:
„Zabezpieczenie prześwitów pomiędzy pomostami obiektów
mostowych”.
20.10.2021 więcej
19.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-Zakup sprzętu pomocniczego do laboratorium
Zakup drobnego sprzętu pomocniczego dla poszczególnych
zespołów Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg –
Laboratorium drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach
15.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-Zakup podpisów elektronicznych kwalifikowanych
Zakup nowych podpisów elektronicznych kwalifikowanych wraz z
weryfikacją tożsamości
14.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-Obsługa Punktu ZUD-OUA Ożarowice
Obsługa Punktu Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w
Częstochowie (OUA Ożarowice)
14.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-Wykonanie i dostawa kalendarzy- UNIEWAŻNIONY
Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych, oraz
jednodzielnych, ściennych na rok 2022 dla potrzeb GDDKiA
12.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-Serwis urządzeń telekomunikacyjnych
Usługa polegająca na serwisie urządzeń telekomunikacyjnych
będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Katowicach, lokalizacja 41-810 Zabrze, ul.
Chudowska 1
08.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-odbiór odpadów komunalnych Laboratorium Drogowe
Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie
Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium
Drogowego w Jaworznie
08.10.2021 więcej
Oddział w Katowicach-Dostawa mebli i krzeseł
Dostawa mebli i krzeseł biurowych” dla Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
06.10.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się