Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie/aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w podziale na 12 części.
Wykonanie/aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego w podziale na 12 części
12.04.2021 więcej
Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach Rejon w Jędrzejowie w podziale na 2 zadania.
Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i
płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w
Kielcach Rejon w Jędrzejowie.
29.03.2021 więcej
Nadzór nad Budową mostu przez rz. Dunaj w m. Rudka- Oddział KIELCE
Nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane dla zadania
pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunaj w ciągu drogi krajowej
nr 9 w km 62 827 w miejscowości Rudka”
17.03.2021 więcej
Oddział Kielce - Dostawa wraz z montażem systemu wykrywania ognia i dymu w pomieszczeniach Nr 14 i 16 archiwum zakładowego w budynku biurowym przy ul. Paderewskiego 43/45 w Kielcach.
Dostawa wraz z montażem systemu wykrywania ognia i dymu w
pomieszczeniach Nr 14 i 16 archiwum zakładowego w budynku
biurowym przy ul. Paderewskiego 43/45 w Kielcach.
12.03.2021 więcej
Nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane dla zadania pn.:„Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w miejscowości Polanów”
Nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane dla zadania
pn.:„Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej
nr 79 w miejscowości Polanów”
09.03.2021 więcej
05.03.2021 więcej
Oddział w Kielcach - Nadzór remontu wiaduktu WD-6b S7e w m. Wiśniówka
Nadzór „Wykonanie remontu wiaduktu WD-6b nad drogę
ekspresową S7e w miejscowości Wiśniówka w ciągu łącznicy
L01P km lokalny 6 513 (S7e wiadukt, m. Wiśniówka 0,020).”
05.03.2021 więcej
Oddział w Kielcach - Nadzór remont wiaduktu WD-6a
Nadzór „Wykonanie remontu wiaduktu WD-6a nad drogę
ekspresową S7e w miejscowości Wiśniówka w ciągu łącznicy
L01P km lokalny 6 513 (S7e wiadukt, m. Wiśniówka 0,664).”
04.03.2021 więcej
Monitoring skuteczności zastosowania środków ochrony środowiska
Wykonanie monitoringu skuteczności zastosowania metod i
środków ochrony środowiska przyrodniczego na odcinku drogi
ekspresowej S7 odcinek granica województwa – Skarżysko -
Kamienna
28.01.2021 więcej
Wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych
Wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych
27.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się