Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Remont wynajętych od PKP S.A pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze budynku biurowego (w skrzydle od ul. Paderewskiego) będącego jednocześnie siedzibą Oddziału
Remont wynajętych od PKP S.A pomieszczeń zlokalizowanych na III
piętrze budynku biurowego (w skrzydle od ul. Paderewskiego)
będącego jednocześnie siedzibą Oddziału
21.10.2021 więcej
Realizacja usługi kserograficznej dla GDDKiA Oddział w Kielcach
Realizacja usługi kserograficznej dla GDDKiA Oddział w Kielcach
20.10.2021 więcej
O/ Kielce Dostawa wody zdatnej do picia (źródlanej lub mineralnej)
Dostawa wody zdatnej do picia (źródlanej lub mineralnej).
29.09.2021 więcej
O/KIELCE Remont części budynków Obwodu Drogowego GDDKiA w Skarżysku i Starachowicach
O/KIELCE - ,,Remont części budynków Obwodu Drogowego GDDKiA w
Skarżysku i Starachowicach”.
10.09.2021 więcej
Remont części pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjnym GDDKiA Oddziału w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43/45
Remont części pomieszczeń piwnicznych w budynku
administracyjnym GDDKiA Oddziału w Kielcach przy ul.
Paderewskiego 43/45
01.09.2021 więcej
Mycie samochodów służbowych będących w dyspozycji Oddziału GDDKiA w Kielcach
Mycie samochodów służbowych będących w dyspozycji Oddziału
GDDKiA w Kielcach
10.08.2021 więcej
DOKUMENTACJA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA ORAZ FORMALNO – PRAWNA DO REGULACJI STANU PRAWNEGO, nieruchomości zajętej pod pas drogi krajowej nr 42, oznaczonej jako działka nr 901/1, położona w obrębie Nowy Kazanów, gm. Końskie
DOKUMENTACJA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA ORAZ FORMALNO – PRAWNA
DO REGULACJI STANU PRAWNEGO, nieruchomości zajętej pod pas
drogi krajowej nr 42, oznaczonej jako działka nr 901/1,
położona w obrębie Nowy Kazanów, gm. Końskie
03.08.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się