Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oddział w Łodzi „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem wiaduktu drogowego w m. Rzgów w km 365 371 DK 91 jezdnia lewa (wschodnia) zgodnie z opracowaną dokumentacją remontową”.
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem wiaduktu
drogowego w m. Rzgów w km 365 371 DK 91
jezdnia lewa (wschodnia) zgodnie z
opracowaną dokumentacją remontową”.Zamówienie publiczne o
wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączone spod
stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
26.03.2021 więcej
„Utrzymanie dobudowanej części MOP-u Ciosny Pd. oraz PPO Stryków, SPO Stryków, SPO Zgierz, SPO Emilia, SPO Wartkowice, zlokalizowanych przy istniejącym odcinku autostrady A-2”.
„Utrzymanie dobudowanej części MOP-u Ciosny Pd. oraz PPO
Stryków, SPO Stryków, SPO Zgierz, SPO Emilia, SPO Wartkowice,
zlokalizowanych przy istniejącym odcinku autostrady
A-2”.Zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN lub
wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
18.03.2021 więcej
„Obsługa portierni w Centrum Zarządzania Ruchem” Oddział w Łodzi
„Obsługa portierni w Centrum Zarządzania Ruchem”
zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub
wyłączone spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
16.03.2021 więcej
Opracowanie opinii o stanie technicznym mostu przez rzekę Mrożycę w m. Głowno w km 25 123 drogi krajowej nr 14
Opracowanie opinii o stanie technicznym mostu przez rzekę
Mrożycę w m. Głowno w km 25 123 drogi krajowej nr 14
Zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN lub
wyłączone spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
12.03.2021 więcej
„Wykonanie kontroli, (monitoringu) osiadania płyty pomostu i kontroli najbardziej przeciążonych łożysk, z analizą wyników ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników mostu MA268 zlokalizowanego w km 406 726 autostrady A2 przez rz. Rawkę w m. Bolimów”. i kontroli najbardziej przeciążonych łożysk, z analizą wyników ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników mostu MA268 zlokalizowanego w km 406 726 autostrady A2 przez rz. Rawkę w m. Bolimów”.
„Wykonanie kontroli, (monitoringu) osiadania płyty pomostu i
kontroli najbardziej przeciążonych łożysk, z analizą
wyników ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji i
użytkowników mostu MA268 zlokalizowanego w km 406 726
autostrady A2 przez rz. Rawkę w m. Bolimów”. Zamówienie o
wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN lub wyłączone spod
stosowania przepisów ustawy
12.03.2021 więcej
„Wywóz odpadów komunalnych z Centrum Zarządzania Ruchem” Oddział w Łodzi
„Wywóz odpadów komunalnych z Centrum Zarządzania
Ruchem”zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN
lub wyłączone spod stosowania przepisów ustawy
11.03.2021 więcej
Wykonanie usługi sprzątania 11 domków w ośrodku socjalnym we Władysławowie ul. Drogowców stanowiącym własność GDDKiA oddział w Łodzi.
Zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub
wyłączone spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych Wykonanie usługi sprzątania 11 domków w
ośrodku socjalnym we Władysławowie ul. Drogowców stanowiącym
własność GDDKiA oddział w Łodzi.
08.03.2021 więcej
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA„Usługa porządkowania dokumentacji kategorii B99 dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości, nabywania nieruchomości z przekwalifikowaniem do kategorii A, brakowania wraz ze zniszczeniem dokumentacji niearchiwalnej kat. B znajdującej się w Archiwum Zakładowym przy GDDKiA Oddział w Łodzi, Sosnowiec 26, 95-010 Stryków oraz niszczenie dokumentów kategorii Bc znajdującej się w siedzibie Oddziału, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2 oraz w Archiwum Zakładowym przy GDDKiA
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 130.000,00 PLN lub wyłączone spod
stosowania przepisów ustawy – PZP.„Usługa porządkowania
dokumentacji kategorii B99 dotyczącej regulacji stanów prawnych
nieruchomości, nabywania nieruchomości z przekwalifikowaniem do
kategorii A, brakowania wraz ze zniszczeniem dokumentacji
niearchiwalnej kat. B znajdującej się w Archiwum Zakładowym
przy GDDKiA Oddział w Łodzi, Sosnowiec 26, 95-010 Stryków oraz
niszczenie dokumentów kategorii Bc znajdującej się w siedzibie
Oddziału, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2 oraz w Archiwum
Zakładowym przy GDDKiA Oddział w Łodzi, Sosnowiec 26, 95-010
Stryków”.
05.03.2021 więcej
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg krajowych z podziałem na 3 zadania.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub
wyłączone spod stosowania przepisów ustawy – PZP.
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków
dróg krajowych z podziałem na 3 zadania.
25.02.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się