Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oddział w Łodzi Rejon Autostradowy w Łowiczu Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej „poprawa ochrony przeciwporażeniowej wiaduktów drogowych w ciągu Autostrad nr A1 i A2 nad torami linii kolejowej nr 15 i 131”.
Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej
„poprawa ochrony przeciwporażeniowej wiaduktów drogowych w
ciągu Autostrad nr A1 i A2 nad torami linii kolejowej nr 15 i
131”.
19.10.2021 więcej
Oddział w Łodzi Przedmiot zamówienia: świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla GDDKiA Oddział w Łodzi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy, z wykorzystaniem stacjonarnych łączy ISDN we wszystkich obiektach Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku stanowiącym wykaz zasobów telekomunikacyjnych Zamawiającego w Łodzi
Przedmiot zamówienia: świadczenie przez Wykonawcę usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla GDDKiA Oddział w
Łodzi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik do umowy, z wykorzystaniem stacjonarnych łączy ISDN
we wszystkich obiektach Zamawiającego, wyszczególnionych w
załączniku stanowiącym wykaz zasobów telekomunikacyjnych
Zamawiającego
19.10.2021 więcej
Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dylatacji mostu w Ogonowicach, w ciągu drogi nr 12 w km 5+030.
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dylatacji mostu w
Ogonowicach, w ciągu drogi nr 12 w km 5+030.
18.10.2021 więcej
Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu Wykonanie przeglądów okresowych, rocznych budynków i obiektów budowlanych w Obwodach Drogowych w Brzeźniu, Dobroniu i Poddębicach oraz Punktu Poboru Opłat w Rzgowie (droga S8).
Wykonanie przeglądów okresowych, rocznych budynków i obiektów
budowlanych w Obwodach Drogowych w Brzeźniu, Dobroniu i
Poddębicach oraz Punktu Poboru Opłat w Rzgowie (droga S8).
18.10.2021 więcej
Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu „Wykonanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń"
„Wykonanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów
samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu ul.
Fabryczna 7, 98-300 Wieluń"
06.10.2021 więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa obiektu inżynierskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa nowego
obiektu inżynierskiego przez c.b.n. po rozbiórce dwóch mostów
w m. Tuszyn w ciągu drogi krajowej nr 12”
05.10.2021 więcej
Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu Usługa palenia w piecu c.o. na Obwodzie Drogowym w Siemkowicach, ul. Dziegieciów 40
Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu Usługa palenia w piecu c.o.
na Obwodzie Drogowym w Siemkowicach, ul. Dziegieciów 40
04.10.2021 więcej
20.09.2021 więcej
Rejon w Wieluniu Dostawa chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń.
Rejon w Wieluniu Dostawa chlorku wapnia do zimowego utrzymania
dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w
Wieluniu
20.09.2021 więcej
Oddział Łódź - Dostawa chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim.
Dostawa chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg
administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi Rejon w
Piotrkowie Trybunalskim.
15.09.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się