Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego (tzw. rocznego przeglądu) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, rozszerzonego o badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego (tzw. rocznego
przeglądu) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane, rozszerzonego o badanie instalacji elektrycznej i
odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
21.10.2021 więcej
Wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego pozostającego w administracji GDDKiA Rejon w Międzyrzecu Podlaskim zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.), w 2021 roku wraz z dokonaniem wpisu w książce budowlanej obiektu.
Wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego
pozostającego w administracji GDDKiA Rejon w Międzyrzecu
Podlaskim zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.), w 2021 roku wraz
z dokonaniem wpisu w książce budowlanej obiektu.
13.10.2021 więcej
Przegląd i konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zainstalowanych w budynkach: socjalno-biurowym oraz warsztatowo-garażowym zlokalizowanych na terenie Obwodu Utrzymania Dróg w m. Moszczanka, Moszczanka 55a, 08-500 Ryki, WC na terenie MOP Niwa Babicka, WC na terenie MOP Sarny oraz Rejon w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy.
Przegląd i konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji zainstalowanych w budynkach: socjalno-biurowym oraz
warsztatowo-garażowym zlokalizowanych na terenie Obwodu
Utrzymania Dróg w m. Moszczanka, Moszczanka 55a, 08-500 Ryki, WC
na terenie MOP Niwa Babicka, WC na terenie MOP Sarny oraz Rejon w
Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy.
13.10.2021 więcej
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach, ul. Składowa 1A
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do siedziby Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w
Puławach, ul. Składowa 1A
07.10.2021 więcej
Bieżąca obsługa urządzeń Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w Dysie z podziałem na 5 części: Część 5: Usługi serwisowe w zakresie przeglądów i konserwacji suwnic
Bieżąca obsługa urządzeń Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej
w Dysie z podziałem na 5 części: Część 5: Usługi serwisowe
w zakresie przeglądów i konserwacji suwnic
06.10.2021 więcej
Wykonywanie/przeprowadzanie stałych odpłatnych usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) dla pracowników GDDKiA Oddział w Lublinie oraz pozostałych osób wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonywanie/przeprowadzanie stałych odpłatnych usług
zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) dla
pracowników GDDKiA Oddział w Lublinie oraz pozostałych osób
wskazanych przez Zamawiającego.
04.10.2021 więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie: oświetlenia drogowego i urządzeń BRD związanych z poprawą BRD na przejściach dla pieszych na DK2 w km 622+416, km 659+358, km 660+529 i km 662+763
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie: oświetlenia
drogowego i urządzeń BRD związanych z poprawą BRD na
przejściach dla pieszych na DK2 w km 622+416, km 659+358, km
660+529 i km 662+763
01.10.2021 więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogi krajowej nr 63 na odcinku dojazdu do drogowego przejścia granicznego w Sławatyczach wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzka nr 816
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia
drogi krajowej nr 63 na odcinku dojazdu do drogowego przejścia
granicznego w Sławatyczach wraz ze skrzyżowaniem z drogą
wojewódzka nr 816
30.09.2021 więcej
Dostawa i montaż w pomieszczeniu Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Lublinie nawilżacza powietrza, umożliwiającego osiąganie i stałe utrzymanie warunków środowiskowych w tym pomieszczeniu, wymaganych przez procedurę badawczą to jest: wilgotność względna powyżej 50% przy temperaturze 20ºC ±1ºC.
Dostawa i montaż w pomieszczeniu Laboratorium Drogowego GDDKiA
Oddziału w Lublinie nawilżacza powietrza, umożliwiającego
osiąganie i stałe utrzymanie warunków środowiskowych w tym
pomieszczeniu, wymaganych przez procedurę badawczą to jest:
wilgotność względna powyżej 50% przy temperaturze 20ºC
±1ºC.
29.09.2021 więcej
Naprawa pokrycia dachowego budynku administracyjnego siedziby Rejonu w Lubartowie.
Naprawa pokrycia dachowego budynku administracyjnego siedziby
Rejonu w Lubartowie.
24.09.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się