Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Oddział w Olsztynie - projekt sygnalizacja świetlna w Mrągowie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dk nr 59 z ul. Leśną
w Mrągowie” oraz z pełnienie nadzoru autorskiego w czasie
realizacji robót objętych ww. dokumentacją projektową
15.04.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Obsługa baz socjalnych w Nartach i Kretowinach
Świadczenie kompleksowych usług administracyjno-gospodarczych w
bazach socjalnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Olsztynie w podziale na 2 zadania
09.04.2021 więcej
02.04.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - archeologia Smolajny
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku
Smolajny nr 28 (AZP 19-60/70) będącym w kolizji z obwodnicą
Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 wraz z opracowaniem
wyników badań
02.04.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Nadzór dk 51 Lidzbark Warmiński
Usługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn.: „Poprawa odwodnienia i trwałości
korpusu drogowego dk 51 – ulica Orła Białego w Lidzbarku
Warmińskim”
02.04.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Dostawa dysków wewnętrznych SSD
Dostawa dysków wewnętrznych SSD w ilości / o pojemności: 60
szt./256 GB i 30 szt./500 GB
30.03.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Dostawa trzech zestawów defibrylatorów
Dostawa trzech zestawów defibrylatorów AED dla Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
13.04.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Wzorcowania w dziedzinach temperatura oraz wilgotność
Wykonanie wzorcowań komór termostatycznych, termostatów
cieczowych, komór klimatycznych, termometrów elektrycznych,
termohigrometru, w podziale na cztery części
30.03.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Dostawa opon
Dostawa opon letnich i całorocznych do samochodów służbowych
będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z Rejonami
24.03.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Obsługa baz socjalnych w Nartach i Kretowinach
Świadczenie kompleksowych usług administracyjno-gospodarczych
w bazach socjalnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
24.03.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się