Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Oddział w Olsztynie - Dostawa opon zimowych II
Oddział w Olsztynie - Dostawa opon zimowych II
18.10.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Remont świetlicy w bazie socjalnej w Nartach
Oddział w Olsztynie - Remont świetlicy w bazie socjalnej w
Nartach
14.10.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Oddział w Olsztynie - Świadczenie usług telekomunikacyjnych
11.10.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - remont ogrodzenia OD Lidzbark Warmiński II
Oddział w Olsztynie - remont ogrodzenia OD Lidzbark Warmiński
II
08.10.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Dostawa opon zimowych
Oddział w Olsztynie - Dostawa opon zimowych
08.10.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Obsługa serwisowa pomp k/m Barczewo
Oddział w Olsztynie - Obsługa serwisowa pomp k/m Barczewo
05.10.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Remont odwodnienia placu OD Lidzbark Warm. II
Oddział w Olsztynie - Remont odwodnienia placu OD Lidzbark Warm.
II
04.10.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - ZUCH DK 59 w msc. Spychowo
Oddział w Olsztynie - ZUCH DK 59 w msc. Spychowo
28.09.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Remont pomieszczeń OD Szczytno III
Oddział w Olsztynie - Remont pomieszczeń OD Szczytno III
22.09.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Dostawa i montaż mebli biurowych
Oddział w Olsztynie - Dostawa i montaż mebli biurowych
20.09.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się