Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Oddział w Opolu - Świadczenie usług warsztatowych
„Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i naprawy
samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w
okresie 12 miesięcy ”
20.10.2021 więcej
O/Opole - archeologiczne badania rozpoznawcze
Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych
na trasie budowy drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 na odcinku
Kępno - granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)
06.10.2021 więcej
O/Opole - Remont elewacji i stropodachu
Oddział w Opolu - "Remont elewacji i stropodachu budynku Rejonu
Opole GDDKiA przy ulicy Krzanowickiej 66, 45-920 Opole"
21.09.2021 więcej
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
Harmonizacja urządzeń ViaFriction należących do O/Opole i
O/Kraków oraz ich kalibracja względem DTF (wzorca) należącego
do O/Gdańsk
16.09.2021 więcej
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
Dostawa przyczepy ciężkiej (DMC 2500 kg) dwuosiowej z
wyposażeniem
16.09.2021 więcej
O/Opole - Dostawa oleju opałowego lekkiego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku administracyjnego
GDDKiA Oddziału w Opolu, Rejonu w Kluczborku
09.09.2021 więcej
O/Opole - Malowanie pomieszczeń biurowych budynku siedziby GDDKiA
Malowanie pomieszczeń biurowych budynku siedziby GDDKiA
Oddziału w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
27.08.2021 więcej
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
Świadczenie usług pocztowych, w tym powszechnych usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA w
Opolu
25.08.2021 więcej
O/Opole - Dostawa zespołu chłodzącego do ekstraktorów ultradźwiękowych
Dostawa zespołu chłodzącego do zamkniętego obiegu cieczy w
ekstraktorach ultradźwiękowych do ekstrakcji próbek mieszanek
mineralno-asfaltowych
20.08.2021 więcej
O/Opole opracowanie projektu zmiany wraz z wdrożeniem
"Opracowanie projektu zmiany wraz z wdrożeniem do programu
sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 46 na
skrzyżowaniu z drogą powiatową 1705 O (ul Szemrowicka) na
obwodnica Dobrodzienia."
12.08.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się