Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nadzór inwestorski branży teletechnicznej - przebudowa dk 92
Nadzór inwestorski branży teletechnicznej - przebudowa dk 92 na
odcinku Trzciel - Miedzichowo od km 98+300 do km 103+200 w
zakresie przebudowy ścieżki rowerowej oraz kanału
technologicznego.
22.10.2021 więcej
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla
zadania: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 11, na DK
12, na DK 15...
21.10.2021 więcej
Nadzór inwestorski branży teletechnicznej - rozb. dk 32
Nadzór inwestorski branży teletechnicznej nad budową kanału
technologicznego w zakresie rozb. dk 32 poprzez budowę ścieżki
rowerowe na odcinku Strykowo - Stęszew - Kąkolewo
19.10.2021 więcej
Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w dolinie rz. Samy
Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w dolinie
rz. Samy w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej nr 92
na odcinku Gaj Wielki - Rumianek.
19.10.2021 więcej
Dostawa wraz z montażem urządzeń do monitoringu wizyjnego
Dostawa wraz z montażem urządzeń do monitoringu wizyjnego dla
Obwodu Drogowego w Jarocinie
19.10.2021 więcej
udzielenie zamówienia
Wykonanie prac związanych z naprawą ubytków grobli zbiornika
kompensacyjnego dla ptaków wodno-błotnych zlokalizowanego na
dz. 1/3 w m. Trzciel Odbudowa
15.10.2021 więcej
Monitoring w zakresie oddziaływania na stan jakości powietrza
Monitoring w zakresie oddziaływania na stan jakości powietrza
15.10.2021 więcej
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania:
Poprawa BRD na dk 11 w m Jaracz
13.10.2021 więcej
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze skrzyżowania DK 92
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze skrzyżowania DK 92
z DK 24 i DW 187 w Pniewach w ramach zadania „Rozbudowa drogi
krajowej nr 92 na odcinku Bolewice – Lwówek - Pniewy"
13.10.2021 więcej
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
- zadanie 1 i 2
13.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się