Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Prace remontowe w zakresie naprawy otwartego zbiornika do magazynowania wód opadowych
Prace remontowe w zakresie naprawy otwartego zbiornika do
magazynowania wód opadowych.
14.04.2021 więcej
Prace remontowe w zakresie naprawy instalacji hydraulicznej
Prace remontowe w zakresie naprawy instalacji hydraulicznej
14.04.2021 więcej
Prace remontowe w zakresie wymiany rynien oraz rur spustowych na budynku Obwodu Drogowego w Pleszewie
Prace remontowe w zakresie wymiany rynien oraz rur spustowych na
budynku Obwodu Drogowego w Pleszewie.
14.04.2021 więcej
Wywóz odpadów komunalnych z siedziby Rejonu w Lesznie.
Usługi w zakresie dzierżawy pojemnika oraz wywozu odpadów
komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z siedziby Rejonu w
Lesznie.
14.04.2021 więcej
Wywóz odpadów komunalnych z OD Kąkolewo
Usługi w zakresie dzierżawy pojemnika oraz wywozu odpadów
komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z siedziby Obwodu
Drogowego w Kąkolewo
14.04.2021 więcej
Arch. bad. rozp. dla budowy obwodnicy Strykowa
Przeprowadzenie archeologicznych badań rozpoznawczych (wraz z
opracowaniem wyników tych badań) na trasie
inwestycji polegającej budowie obwodnicy Strykowa
w ciągu drogi krajowej nr 32.
13.04.2021 więcej
Arch. bad. rozp. dla budowy obwodnicy Grzymiszewa
Przeprowadzenie archeologicznych badań rozpoznawczych (wraz z
opracowaniem wyników tych badań) na trasie
inwestycji polegającej budowie obwodnicy Grzymiszewa
w ciągu drogi krajowej nr 72.
13.04.2021 więcej
Arch. bad. rozp. dla budowy obwodnicy Żodynia
Przeprowadzenie archeologicznych badań rozpoznawczych (wraz z
opracowaniem wyników tych badań) na trasie
inwestycji polegającej budowie obwodnicy Żodynia
w ciągu drogi krajowej nr 32.
13.04.2021 więcej
Arch. bad. rozp. dla budowy obwodnicy Gostynia
Przeprowadzenie archeologicznych badań rozpoznawczych (wraz z
opracowaniem wyników tych badań) na trasie
inwestycji polegającej budowie obwodnicy Gostynia
w ciągu drogi krajowej nr 12.
13.04.2021 więcej
Pielęgnacja zieleni na terenie Obiektu Socjalnego w Sianożętach.
Pielęgnacja zieleni na terenie Obiektu Socjalnego mieszczącego
się w Sianożętach.
09.04.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się