Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na potrzeby
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Rzeszowie
13.10.2021 więcej
Dostawa oleju opałowego w ilości do 25 000 l przeznaczonego do ogrzewania pomieszczeń Rejonu Lesko, Obwodu Drogowego w Lesku oraz Starej Birczy
Dostawa oleju opałowego w ilości do 25 000 l przeznaczonego do
ogrzewania pomieszczeń Rejonu Lesko, Obwodu Drogowego w Lesku
oraz Starej Birczy
08.10.2021 więcej
Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych wraz z montażem i dzierżawą zbiorników na terenie MOP „Jeżowe” oraz MOP „Podgórze” w ciągu drogi ekspresowej S19
Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych wraz z
montażem i dzierżawą zbiorników na terenie MOP „Jeżowe”
oraz MOP „Podgórze” w ciągu drogi ekspresowej S19
08.10.2021 więcej
Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej typu traktorek dla potrzeb GDDKiA Oddział w Rzeszowie
Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej typu traktorek dla
potrzeb GDDKiA Oddział w Rzeszowie
08.10.2021 więcej
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie kompleksowej usługi przeniesienia regałów archiwum zakładowego Oddziału GDDKiA z budynku zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49 c do budynków zlokalizowanych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Jarosław i Obwodu Utrzymania Autostrady Rzeszów
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie kompleksowej
usługi przeniesienia regałów archiwum zakładowego Oddziału
GDDKiA z budynku zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49 c
do budynków zlokalizowanych na terenie Obwodu Utrzymania
Autostrady Jarosław i Obwodu Utrzymania Autostrady Rzeszów
15.10.2021 więcej
Wykonanie kompleksowej usługi przeniesienia regałów archiwum zakładowego Oddziału GDDKiA z budynku zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49 c do budynków zlokalizowanych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Jarosław i Obwodu Utrzymania Autostrady Rzeszów
Wykonanie kompleksowej usługi przeniesienia regałów archiwum
zakładowego Oddziału GDDKiA z budynku zlokalizowanego w
Rzeszowie ul. Sikorskiego 49 c do budynków zlokalizowanych na
terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Jarosław i Obwodu
Utrzymania Autostrady Rzeszów
24.09.2021 więcej
Wykonanie firmowych kalendarzy książkowych oraz ściennych, wg indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału GDDKiA Rzeszów
Wykonanie firmowych kalendarzy książkowych oraz ściennych, wg
indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału GDDKiA Rzeszów
21.09.2021 więcej
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na węźle Rudnik nad Sanem na etapie samodzielnego funkcjonowania odcinka S19 od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) do czasu wybudowania odcinka sąsiedniego S19.
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na węźle Rudnik nad
Sanem na etapie samodzielnego funkcjonowania odcinka S19 od
węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko
Południe” (z węzłem) do czasu wybudowania odcinka
sąsiedniego S19.
16.09.2021 więcej
Mycie samochodów służbowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Mycie samochodów służbowych będących w użytkowaniu GDDKiA
Oddział w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania
umowy.
06.09.2021 więcej
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na węźle Ździary na etapie samodzielnego funkcjonowania odcinka S19 od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) do czasu wybudowania odcinka sąsiedniego S19.
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na węźle Ździary na
etapie samodzielnego funkcjonowania odcinka S19 od węzła
„Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z
węzłem) do czasu wybudowania odcinka sąsiedniego S19.
23.08.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się