Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych GDDKiA w Szczecinku
„Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w siedzibie Rejonu w
Szczecinku”.
21.10.2021 więcej
Opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego GDDKiA
Opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
dla obiektu administracyjno – biurowego Rejonu w Szczecinku
oraz garaży Obwodu Drogowego w Szczecinku.
21.10.2021 więcej
Dostosowanie pomieszczeń Rejonu Szczecinek do nowych funkcji
Dostosowanie pomieszczeń Rejonu do nowych funkcji
21.10.2021 więcej
Wykonywanie przeglądów kominiarskich w GDDKiA Rejon Nowogard.
Wykonywanie przeglądów kominiarskich w GDDKiA Rejon Nowogard.
19.10.2021 więcej
Remont wrót wjazdowych typu „DOMAR” na terenie Obwodu Rurka GDDKiA
Remont wrót wjazdowych magazynu soli typu „DOMAR” na terenie
Obwodu Drogowego Rurka.
18.10.2021 więcej
Odtworzenie kanału technologicznego i kabla elektroenergetycznego na Autostradzie A6 przy obiekcie ekologicznym
Odtworzenie kanału technologicznego i kabla
elektroenergetycznego na Autostradzie A6 przy obiekcie
ekologicznym
18.10.2021 więcej
Zakup nowych opon wraz z montażem GDDKiA Rejon w Stargardzie
Zakup nowych opon (rok produkcji 2021) wraz z usługą demontażu
i montażu ogumienia dot. służbowych samochodów GDDKiA
O/Szczecin Rejon w Stargardzie.
18.10.2021 więcej
Dostawa środków higieny i art. spożywczych dla Rejonu GDDKiA w Szczecinku.
ostawa środków higieny, ręczników bawełnianych, herbaty,
posiłków profilaktycznych dla pracowników i kawy do Rejonu w
Szczecinku.
18.10.2021 więcej
Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw GDDKiA w Zieleniewie
Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw na terenie
ośrodka wypoczynkowego GDDKiA w Zieleniewie.
15.10.2021 więcej
Dostawa opon do samochodów GDDKiA Oddziału w Szczecinie
Dostawa opon do samochodów GDDKiA Oddziału w Szczecinie
15.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się