Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwację kotłów grzewczych oraz przeglądów ich instalacji.
Przedmiot zamówienia: Wykonywanie okresowych przeglądów i
konserwację kotłów grzewczych oraz przeglądów ich
instalacji.
15.04.2021 więcej
Wykonanie zabezp. pomieszczeń I p bud. biur. Rej. Sz-n, ul. Pomorska
Wykonanie zabezpieczeń pomieszczeń I piętra budynku biurowego
Rejonu Szczecin przy ul. Pomorskiej 42 w zakresie montażu
dodatkowych elementów systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego
oraz montaż okablowania strukturalnego w pomieszczeniach
biurowych w ramach przygotowania i zagospodarowania pomieszczeń
biurowych Rejonu Szczecin - 3 zadania
14.04.2021 więcej
Usługa w Szczecinie z siedzibą w Skarbimierzycach koszenia trawy, pielęgnacji terenów zielonych oraz wywóz odpadów zielonych
Usługa w Szczecinie z siedzibą w Skarbimierzycach przy ul.
Wiosennej 8 koszenia trawy, pielęgnacji terenów zielonych oraz
wywóz odpadów zielonych na terenie wokół budynku Wydziału
Technologii-Laboratorium Drogowego GDDKiA
14.04.2021 więcej
Dostawa ręczników papierowych i mydła w płynie na potrzeby Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Szczecinie
Dostawa ręczników papierowych i mydła w płynie na potrzeby
Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w
Szczecinie
14.04.2021 więcej
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w
pomieszczeniach biurowych w budynkach GDDKiA Oddziału w
Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 33 , 32 i 32A
07.04.2021 więcej
Wykonanie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach
Wykonanie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów
ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych
06.04.2021 więcej
Dostawa opon letnich do samochodów GDDKiA Oddziału w Szczecinie
Dostawa opon letnich do samochodów GDDKiA Oddziału w Szczecinie
06.04.2021 więcej
Przeglądy okresowe wraz oczyszczeniem piaskownika i komory przepompown
Przeglądy okresowe wraz oczyszczeniem piaskownika i komory
przepompowni oraz świadczenie usług naprawczych związanych z
usuwaniem powstałych awarii
02.04.2021 więcej
Zakup kamer samochodowych z kartami pamięci dla podległych Rejonów
Zakup kamer samochodowych z kartami pamięci dla podległych
Rejonów GDDKiA Oddział w Szczecinie
02.04.2021 więcej
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wyposażenie zaprojektowanej i wybudowanej przepompowni ścieków
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wyposażenie
zaprojektowanej i wybudowanej przepompowni ścieków sanitarnych
PS1.1. na terenie gminy Biesiekierz, powiat Koszaliński
01.04.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się