Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku
garażowo-magazynowego na Obwodzie Drogowym Mińsk Mazowiecki
22.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizowanie usług w zakresie mycia
samochodów służbowych dla GDDKiA Oddziału w Warszawie ul.
Mińska 25.
22.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia na zabudowę ścianki g/k
wraz z drzwiami w Wydziale Technologii oraz malowanie
pomieszczeń biurowych w Siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie
18.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont ogrodzenia – Obwód Drogowy w Szczęsnej.
15.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont magazynu na sól w zakresie wrót wjazdowych - Obwód
Drogowy w Białobrzegach
15.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup, dostawa i konfiguracja 2 szt. serwerów sieciowych dla
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie.
11.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowej półki dyskowej do
eksploatowanej obecnie macierzy dyskowej Netapp FAS2554 wraz z 12
dyskami i szkoleniem wdrożeniowym.
08.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na Przedmiotem niniejszego zamówienia
jest dostawa gazu propan do celów grzewczych do jednostek
administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na
2 zadania.
08.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu UWAGA ZMIANA
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup z dostawą do GDDKiA
O/Warszawa: 20 drukarek termicznych i etykiet do drukarek kodów
kreskowych i taśm termo transferowych w podziale na 2 Zadania
08.10.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na
potrzeby obsługi Systemu Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją (EZD) w GDDKiA O\Warszawa: 3 szt. Skanerów
nabiurkowych oraz 2 szt. oprogramowania do skanowania dokumentów
wraz z licencjami na potrzeby systemu Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją „EZD”, w podziale na 2 Zadania.
07.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się