Lista artykułów

Nazwa artykułu
Utrzymanie czystości w budynkach Obwodu Utrzymania Autostrady WIDAWA
Utrzymanie czystości w budynkach Obwodu Utrzymania Autostrady
WIDAWA
19.10.2021 więcej
Instalacja s.alarmowego do skrzynek obiektów inżynierskich
Instalacja s.alarmowego do skrzynek obiektów inżynierskich
13.10.2021 więcej
Bieżące utrzymanie obiektów inż. zarządzanych przez Rejon we Wrocławiu
Bieżące utrzymanie obiektów inż. zarządzanych przez Rejon we
Wrocławiu
08.10.2021 więcej
Remont korytarzy Obwodu Drogowego w Kłodzku
Remont korytarzy Obwodu Drogowego w Kłodzku
08.10.2021 więcej
Dostawa elektronicznych wag precyzyjnych wraz ze świadectwami wzorcowania
Dostawa elektronicznych wag precyzyjnych wraz ze świadectwami
wzorcowania
27.09.2021 więcej
Poprawa brd na przejściu DK 5 w miejscowości Strzegom
Poprawa brd na przejściu DK 5 w miejscowości Strzegom
02.09.2021 więcej
Wykonanie przeglądów obiektów inż.na drogach admin.przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu
Wykonanie przeglądów obiektów inż.na drogach admin.przez
GDDKiA Oddział we Wrocławiu
02.08.2021 więcej
Badanie geosyntetyków zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
Badanie geosyntetyków zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
03.09.2021 więcej
Nadzór inwestorski: Poprawa brd na DK12 na odcinku Drożów – Nielubia
Nadzór inwestorski: Poprawa brd na DK 12 na odcinku Drożów –
Nielubia
04.08.2021 więcej
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: Przebudowa Ronda „Solidarności” w ciągu drogi krajowej nr 30 w miejscowości Zgorzelec
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: Przebudowa
Ronda „Solidarności” w ciągu drogi krajowej nr 30 w
miejscowości Zgorzelec
30.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się