Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dostawa urządzeń do badania betonu natryskowego (torkretu) w podziale na części
Dostawa urządzeń do badania betonu natryskowego (torkretu) w
podziale na części
14.04.2021 więcej
Wykonanie pomiarów skrajni obiektów mostowych nad drogą krajową S5
Wykonanie pomiarów skrajni obiektów mostowych nad drogą
krajową S5
09.04.2021 więcej
Wykonanie przyłącza energetycznego w trybie zaprojektuj i buduj dwóch stacji ciągłego pomiaru ruchu (SCPR) na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Marcinkowice i na drodze krajowej nr 12 k. miejscowości Górczyna
Wykonanie przyłącza energetycznego w trybie zaprojektuj i buduj
dwóch stacji ciągłego pomiaru ruchu (SCPR) na drodze krajowej
nr 94 w miejscowości Marcinkowice i na drodze krajowej nr 12 k.
miejscowości Górczyna
02.04.2021 więcej
Dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją do instalacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wraz z Rejonami
Dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją do instalacji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu wraz z Rejonami
01.04.2021 więcej
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału we Wrocławiu oraz podległych Rejonów
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału we Wrocławiu oraz
podległych Rejonów
29.03.2021 więcej
Dostawa i serwis gwarancyjny sprzętu na potrzeby systemu EZD dla GDDKiA Oddział Wrocław.
Dostawa i serwis gwarancyjny sprzętu na potrzeby systemu EZD dla
GDDKiA Oddział Wrocław.
26.03.2021 więcej
Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko obwodnicy miasta Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5 w zakresie klimatu akustycznego.
Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko
obwodnicy miasta Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5 w
zakresie klimatu akustycznego.
26.03.2021 więcej
Obsługa techniczna oraz bieżące naprawy samochodów służbowych GDDKiA Rejonu w Kłodzku
Obsługa techniczna oraz bieżące naprawy samochodów
służbowych GDDKiA Rejonu w Kłodzku
19.03.2021 więcej
Wykonanie przeglądu ekologicznego dla drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego
Wykonanie przeglądu ekologicznego dla drogi ekspresowej S5 na
odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w
zakresie klimatu akustycznego
12.03.2021 więcej
Monitoring udatności nasadzeń przy drodze ekspresowej S3
Monitoring udatności nasadzeń przy drodze ekspresowej S3 na
odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2 420,47 do km.
38 255,00 w latach 2021 - 2023.
09.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się