Lista artykułów

Nazwa artykułu
Remont garaży stalowych Obwodu Drogowego Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Krótka 7
Remont garaży stalowych Obwodu Drogowego Słubicach, 69-100
Słubice, ul. Krótka 7
22.10.2021 więcej
Konserwacja magazynu soli w obiekcie administrowanym przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach, Obwód Drogowy w Trzebielu,ul Tuplicka 23
Konserwacja magazynu soli w obiekcie administrowanym przez GDDKiA
Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach, Obwód Drogowy w
Trzebielu,ul Tuplicka 23
21.10.2021 więcej
Dostawa mebli biurowych dla GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na 2 zadania
Dostawa mebli biurowych dla GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w
podziale na 2 zadania
19.10.2021 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 304
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa drogi
krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 304
19.10.2021 więcej
Zabezp. antykoroz. powierz.konstr.stal. wiat pod solarki-OD w Korytach
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni konstrukcji stalowych
wiat pod solarki na terenie Obwodu Drogowego w Korytach, 66-235
Torzym, Koryta 25a
15.10.2021 więcej
Remont pomieszczeń budynku OD w Korytach, 66-235 Torzym, Koryta 25a
Remont pomieszczeń budynku Obwodu Drogowego w Korytach, 66-235
Torzym, Koryta 25a
15.10.2021 więcej
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku OD - Trzebiel
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Obwodu Drogowego w
Trzebielu przy ul. Tuplickiej 23
14.10.2021 więcej
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku - Łagów ul. Chopina 18
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku znajdującego
się w Łagowie ul. Chopina 18
13.10.2021 więcej
Remont garaży stalowych Obwodu Drogowego Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Krótka 7
Remont garaży stalowych Obwodu Drogowego Słubicach, 69-100
Słubice, ul. Krótka 7
07.10.2021 więcej
Remont pom. bud. OD oraz terenu i elewacji przed garażami OD Słubice
Remont pom. bud. OD oraz terenu i elewacji przed garażami OD
Słubice
07.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się