Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja mieszkańców gminy Dębe Wielkie w sprawie punktów granicznych
Petycja mieszkańców gminy Dębe Wielkie w sprawie wyznaczenia
punktów granicznych między pasem drogowym A2 a działkami
sąsiadującymi
06.05.2021 więcej
Petycja ws ścieżki pieszo-rowerowej na DK 25 na odc. Okole-Buszkowo
Petycja ws ścieżki pieszo-rowerowej na DK 25 na odc.
Okole-Buszkowo
06.05.2021 więcej
Petycja mieszkańców gminy Dębe Wielkie
Petycja mieszkańców gminy Dębe Wielkie
06.05.2021 więcej
Petycja ws. likwidacji zjazdu z DK8 w Ząbkowicach Śląskich
Petycja ws. przeanalizowania konieczności likwidacji zjazdu z
DK8 na drogę wewnętrzną ul. Waryńskiego w Ząbkowicach
Śląskich
06.05.2021 więcej
Petycja mieszkańców sołectwa Ostromice
Petycja mieszkańców sołectwa Ostromice
06.05.2021 więcej
Petycja ws przebiegu drogi ekspresowej Białystok - Augustów - Suwałki
Petycja mieszkańców regionów suwalskiego, augustowskiego,
sejneńskiego i sokólskiego w sprawie wyboru wariantu przebiegu
drogi ekspresowej z Białegostoku przez Augustów do Suwałk
16.04.2021 więcej
Petycja w sprawie hałasu w miejscowości Piece
Petycja w sprawie hałasu oraz uciążliwych drgań spowodowanych
ruchem pojazdów po drodze krajowej nr 22 w miejscowości Piece.
23.03.2021 więcej
Petycja w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Rębowo.
Petycja w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Rębowo.
23.03.2021 więcej
Petycja w sprawie chodnika w Barwałdzie Średnim
Petycja w sprawie wybudowania brakującego odcinka chodnika w
ciągu dk 52 w Barwałdzie Średnim
12.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się