2016-10-24

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi sprawy na podstawie i w granicach przepisów prawa.
W zakładkach poniżej określony został sposób wnoszenia i załatwiania spraw:
  • skarg i wniosków,
  • informacji  publicznej,
  • petycji,
  • szkód cywilnych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych.