2016-08-24

Status prawny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Status prawny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad regulują następujące akty prawne:
 
1. Statut GDDKiA
2. Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
4. Ustawa z dnia z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
5. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (z poźn. zm.)
6. Regulamin Organizacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Struktura Organizacyjna