2018-05-24

Struktura organizacyjna

Centrala GDDKiA

 

Departament Przygotwania i Realizacji Inwestycji
Dyrektor Departamentu
Ryszard Sikora
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 88 13
fax: +48 22 375 88 03
Departament Strategii i Studiów
Dyrektor Departamentu
Agnieszka Bogucka
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 34
fax: +48 22 375 86 41
Departament Zarządzania Siecią Dróg
Dyrektor Departamentu
Jarosław Wąsowski
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 06
fax +48 22 375 87 65
Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Dyrektor Departamentu
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 
fax: +48 22 375 
Departament Technologii Budowy Dróg
Dyrektor Departamentu
Marcin Nowacki
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 34
fax: +48 22 375 86 41
Departament Budżetu i Projektów UE
Dyrektor Departamentu
 
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 
fax: +48 22 375 
Departament Prawny i Zamówień Publicznych
Dyrektor Departamentu
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 
fax: +48 22 375 
Biuro Generalnego Dyrektora
Dyrektor Biura 
 
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 
fax: +48 22 375 
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Dyrektor Biura
Irena Smolewska
 
Sekretariat
tel.: +48 22 375 87 75
fax: +48 22 375 89 11
Biuro Dyrektora Generalnego
Dyrektor Biura
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 04
fax: +48 22 375 87 70
Biuro Kontroli i Audytu
Dyrektor Biura
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 
fax:
Biuro Organizacyjno - Administracyjne
Dyrektor Biura
Barbara Czarnecka
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 88 29
Zespół ds Środowiskowych
 
tel. +48 22 375 

Zespół ds Nieruchomości
 

tel. +48 22 375 

Stanowisko ds Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Główny Audytor BRD

Monika Bielewska

tel. +48 22 375 89 85

 


Oddziały GDDKiA

Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
tel.centr. (85) 664 58 00
fax (85) 651 37 83
NIP 542-27-52-914
e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
tel.centr. (52) 323 45 00
fax (52) 323 45 04
NIP 554-22-52-485
e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
tel.centr. (58) 511 24 00
fax (58) 511 24 05
NIP 584-24-56-536
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.centr. (32) 258 62 81
fax (32) 259 87 10
NIP 954-24-02-923
e-mail: sekretariat_katowice@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel.centr. (41) 345 74 31
fax (41) 366 48 04
NIP 657-03-86-703
e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.centr. (12) 417 25 00
fax (12) 411 01 18
NIP 675-12-72-475
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel.centr. (81) 532 70 61
fax (81) 743 71 68
NIP 712-24-27-134
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź
tel.centr. (42) 233 96 00
fax (42) 233 96 08
NIP 725-17-13-273
e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.centr.(89) 521 28 00
fax (89) 527 23 07
NIP 739-32-79-711
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
tel.centr. (77) 401 63 00
fax (77) 454 44 68
NIP 754-00-03-773
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
tel.centr. (61) 866 88 21
fax (61) 864 63 69
NIP 779-21-73-262
e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
tel.centr. (17) 853 40 71 do 74
fax (17) 862 39 15
NIP 813-11-06-223
e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
tel.centr. (91) 432 53 00
fax (091) 484 39 97
NIP 852-23-53-687
e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.centr. (22) 22 209 25 00
fax (22) 698 60 45
NIP 113-20-97-244
e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Powstawńców Śląskich186
53-139 Wrocław
tel.centr. (71) 334 73 00
fax (71) 367 17 69
NIP 899-24-41-331
e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
tel.centr. (68) 327 10 68
fax (68) 325 34 68
NIP 929-01-16-588
e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się