2016-08-23

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 

Centrala GDDKiA

Departament Inwestycji
Dyrektor Departamentu
Ryszard Sikora
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 88 13
fax: +48 22 375 88 03
Departament Studiów
Dyrektor Departamentu
Agnieszka Bogucka
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 34
fax: +48 22 375 86 41
Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych
Dyrektor Departamentu
Norbert Wyrwich
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 06
fax +48 22 375 87 65
Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych
Dyrektor Departamentu
Andrzej Luma
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 63
fax: +48 22 375 87 56
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Dyrektor Departamentu
Remigiusz Ludwig
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 80
fax: +48 22 375 87 55
Departament Finansowy
Dyrektor Departamentu
Barbara Czarnecka
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 88 29
fax: +48 22 375 87 49
Departament Koordynacji Postępowań Przetargowych
Dyrektor Departamentu
Zrinka Perčić
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 88 79
fax: +48 22 375 87 88
Biuro Prawne
Dyrektor Biura 
Piotr Ziarek
 
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 36
fax: +48 22 375 87 62
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Dyrektor Biura
Irena Smolewska
 
Sekretariat
tel.: +48 22 375 87 75
fax: +48 22 375 89 11
Biuro Dyrektora Generalnego
Dyrektor Biura
Robert Kubicki
 
Sekretariat
tel. +48 22 375 86 04
fax: +48 22 375 87 70
Stanowisko ds. Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Główny Audytor BRD
Jacek Gacparski
 
tel. +48 22 375 86 16
Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Sławomir Kul
 
 
tel. +48 22 375 86 15
fax: +48 22 375 87 44
Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych
pełn. ds. ochr. inf. niejawn.
Joanna Toczyska
 
tel. +48 22 375 86 61

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Agnieszka Denisoff


tel. +48 22 375 88 80

 

Oddziały GDDKiA

Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
tel.centr. (85) 664 58 00
fax (85) 651 37 83
NIP 542-27-52-914
e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
tel.centr. (52) 323 45 00
fax (52) 323 45 04
NIP 554-22-52-485
e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
tel.centr. (58) 511 24 00
fax (58) 511 24 05
NIP 584-24-56-536
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.centr. (32) 258 62 81
fax (32) 259 87 10
NIP 954-24-02-923
e-mail: sekretariat_katowice@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel.centr. (41) 345 74 31
fax (41) 366 48 04
NIP 657-03-86-703
e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.centr. (12) 417 25 00
fax (12) 411 01 18
NIP 675-12-72-475
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel.centr. (81) 532 70 61
fax (81) 743 71 68
NIP 712-24-27-134
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź
tel.centr. (42) 233 96 00
fax (42) 233 96 08
NIP 725-17-13-273
e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.centr.(89) 521 28 00
fax (89) 527 23 07
NIP 739-32-79-711
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
tel.centr. (77) 401 63 00
fax (77) 454 44 68
NIP 754-00-03-773
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
tel.centr. (61) 866 88 21
fax (61) 864 63 69
NIP 779-21-73-262
e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
tel.centr. (17) 853 40 71 do 74
fax (17) 862 39 15
NIP 813-11-06-223
e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
tel.centr. (91) 432 53 00
fax (091) 484 39 97
NIP 852-23-53-687
e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.centr. (22) 22 209 25 00
fax (22) 698 60 45
NIP 113-20-97-244
e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Powstawńców Śląskich186
53-139 Wrocław
tel.centr. (71) 334 73 00
fax (71) 367 17 69
NIP 899-24-41-331
e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
tel.centr. (68) 327 10 68
fax (68) 325 34 68
NIP 929-01-16-588
e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl