2016-10-24

Szkody cywilne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawarła umowę ubezpieczenia z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

Szkody, których powstanie pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w szczególności z pełnieniem funkcji zarządcy drogi można zgłaszać  do ww. ubezpieczyciela.

  • Nr polisy OC na rok 2018 jest następujący: 1301N00002695