Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-11-14 16:01:19  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 108852 o nazwie 'Sygnalizacja na dk 15'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste108852
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepusteSygnalizacja na dk 15
category_idpuste18528
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Suchatówka na drodze krajowej nr 15
fullpuste

Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Suchatówka na drodze krajowej nr 15

 • Data złożenia: 07.11.2017 r.
 • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: analiza petycji.
 • Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 05.01.2018 r.

 

publishfrompuste2017-11-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustesygnalizacja-na-dk-15
2017-12-06 16:09:02  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Suchat&oacute;wka na drodze krajowej nr 15</p> <ul> <li> Data złożenia: 07.11.2017 r.</li> <li> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</li> <li> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: analiza petycji.</li> <li> Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 05.01.2018 r.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Suchat&oacute;wka na drodze krajowej nr 15</p> <ul> <li> <ul type="disc"> <li> Data złożenia: 07.11.2017 r.</li> <li> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</li> <li> Spos&oacute;b rozpatrzenia: ewentualne zadania inwestycyjne będą mogły zostać zrealizowane w toku przyszłej przebudowy lub rozbudowy drogi krajowej nr 15.</li> <li> Termin rozpatrzenia: 06.12.2017 r.</li> </ul> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Suchatówka na drodze krajowej nr 15

 • Data złożenia: 07.11.2017 r.
 • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: analiza petycji.
 • Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 05.01.2018 r.

 

Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Suchatówka na drodze krajowej nr 15

  • Data złożenia: 07.11.2017 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia: ewentualne zadania inwestycyjne będą mogły zostać zrealizowane w toku przyszłej przebudowy lub rozbudowy drogi krajowej nr 15.
  • Termin rozpatrzenia: 06.12.2017 r.

 

2017-12-06 16:09:02  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 307999

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1227667
user_idpuste1601787
fobject_idpuste307999
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste108852
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się