Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-21 16:03:31  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje sektora publicznego, kt&oacute;re nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z p&oacute;źn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20170915042337/mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?<br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tw&oacute;j wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach op&oacute;źnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Udostępnienia informacji publicznej odm&oacute;wimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.&nbsp; &nbsp;O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.</p> <p> Podstawa prawna informacji publicznej</p> <ul> <li> <p> Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1243)</p> </li> </ul> ' na '<p> <strong>Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego</strong></p> <p> Informacje sektora publicznego, kt&oacute;re nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.</p> <p> <br /> <strong>Petycję możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15,</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20170915042337/mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>,</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 86 00,</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?</strong><br /> Tw&oacute;j wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach op&oacute;źnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Udostępnienia informacji publicznej odm&oacute;wimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.&nbsp; O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa prawna </strong></p> <p> Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1243, z poźn. zm.)</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje sektora publicznego, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?
1)    Twój wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2)    Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.   O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

Podstawa prawna informacji publicznej

 • Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1243)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1243, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15,
 • przesłać drogą e-mail na adres kancelaria@gddkia.gov.pl,
 • przesłać faksem na nr 22 375 86 00,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?
Twój wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

 

Podstawa prawna

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1243, z poźn. zm.)

 

2018-08-13 13:16:24  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje sektora publicznego, kt&oacute;re nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z p&oacute;źn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20170915042337/mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?<br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tw&oacute;j wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach op&oacute;źnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Udostępnienia informacji publicznej odm&oacute;wimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.&nbsp; &nbsp;O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.</p> <p> Podstawa prawna informacji publicznej</p> <ul> <li> Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z p&oacute;źn. zm.)&nbsp;</li> </ul> ' na '<p> Informacje sektora publicznego, kt&oacute;re nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z p&oacute;źn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20170915042337/mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?<br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tw&oacute;j wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach op&oacute;źnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Udostępnienia informacji publicznej odm&oacute;wimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.&nbsp; &nbsp;O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.</p> <p> Podstawa prawna informacji publicznej</p> <ul> <li> <p> Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1243)</p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje sektora publicznego, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?
1)    Twój wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2)    Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.   O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

Podstawa prawna informacji publicznej

 • Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.) 

Informacje sektora publicznego, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?
1)    Twój wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2)    Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.   O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

Podstawa prawna informacji publicznej

 • Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1243)

2018-05-25 10:11:19  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 136452 o nazwie 'Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste136452
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepustePonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
category_idpuste28297
language_idpuste1
shortpustePonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
fullpuste

Informacje sektora publicznego, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?
1)    Twój wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2)    Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.   O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

Podstawa prawna informacji publicznej

 • Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z 25 lutego 2016 r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.) 
publishfrompuste2018-05-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się