Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-13 13:15:38  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 172449 o nazwie 'Petycja ws BRD przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste172449
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepustePetycja ws BRD przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)
category_idpuste25778
language_idpuste1
shortpustePetycja ws BRD przy ul. Brukowej
fullpuste

Petycja Stowarzyszenia "Mieszkańcy Łomianek" w sprawie podjęcia zdecydowanych kroków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na rondzie Kompanii Młodzieżowej AK, znajdującego się przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)

 • Data złożenia: 11.10.2018 r.
 • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 • Sposób rozpatrzenia: trwa analiza sprawy
 • Przewidywany termin załatwienia: 11.01.2019 r. 
publishfrompuste2018-11-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-ws-brd-przy-ul-brukowej-pod-wiaduktem-ulicy-kolejowej-dk-7
2019-01-29 15:14:37  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja Stowarzyszenia &quot;Mieszkańcy Łomianek&quot; w sprawie podjęcia zdecydowanych krok&oacute;w na rzecz poprawy bezpieczeństwa na rondzie Kompanii Młodzieżowej AK, znajdującego się przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)</p> <ul> <li> Data złożenia: 11.10.2018 r.</li> <li> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</li> <li> Spos&oacute;b rozpatrzenia: trwa analiza sprawy</li> <li> Przewidywany termin załatwienia: 11.01.2019 r.&nbsp;</li> </ul> ' na '<p> Petycja Stowarzyszenia &quot;Mieszkańcy Łomianek&quot; w sprawie podjęcia zdecydowanych krok&oacute;w na rzecz poprawy bezpieczeństwa na rondzie Kompanii Młodzieżowej AK, znajdującego się przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)</p> <ul> <li> Data złożenia: 11.10.2018 r.</li> <li> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</li> <li> Spos&oacute;b rozpatrzenia: Poinformowano mieszkańc&oacute;w o prawidłowości zastosowanych rozwiązań z zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej.</li> <li> Termin rozpatrzenia: 28.12.2018 r.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja Stowarzyszenia "Mieszkańcy Łomianek" w sprawie podjęcia zdecydowanych kroków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na rondzie Kompanii Młodzieżowej AK, znajdującego się przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)

 • Data złożenia: 11.10.2018 r.
 • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 • Sposób rozpatrzenia: trwa analiza sprawy
 • Przewidywany termin załatwienia: 11.01.2019 r. 

Petycja Stowarzyszenia "Mieszkańcy Łomianek" w sprawie podjęcia zdecydowanych kroków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na rondzie Kompanii Młodzieżowej AK, znajdującego się przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)

 • Data złożenia: 11.10.2018 r.
 • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 • Sposób rozpatrzenia: Poinformowano mieszkańców o prawidłowości zastosowanych rozwiązań z zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej.
 • Termin rozpatrzenia: 28.12.2018 r.
2019-01-29 15:14:37  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 464533

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1952022
user_idpuste1601787
fobject_idpuste464533
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste172449
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się