Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-29 15:29:57  pbujanowicz pbujanowicz

Utworzono artykuł 177002 o nazwie 'Oddział w Zielonej Górze - sprzedaż samochodu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste177002
user_idpuste1602420
resource_idpuste1187
namepusteOddział w Zielonej Górze - sprzedaż samochodu
category_idpuste16087
language_idpuste1
shortpusteOddział w Zielonej Górze - sprzedaż samochodu
fullpuste

Aukcja dotycząca sprzedaży samochodu ciężarowego Fiat Doblo

 

Miejsce i termin aukcji:

GDDKiA O/ZG Rejon w Słubicach, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice, sala konferencyjna na II piętrze, dnia 17.12.2018r. o godzinie 09:00.

 

publishfrompuste2018-11-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu
2018-11-29 15:29:57  pbujanowicz pbujanowicz

Pole slug zmieniło wartość z 'oddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu' na '177002_oddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugoddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu177002_oddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu
2018-12-19 07:51:15  Łukasz Dybkowski

Pole publishto wypełniono wartością '2018-12-18 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishtopuste2018-12-18 00:00:00
2018-12-19 07:51:18 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2018-12-19 07:51:18 

Pole publishto zmieniło wartość z '2018-12-18 00:00:00' na '2018-12-19 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2018-12-18 00:00:002018-12-19 00:00:00
2018-12-19 07:51:15  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 474348

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1891290
user_idpuste1601787
fobject_idpuste474348
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste177002
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-19 07:51:15  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 474349

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1891291
user_idpuste1601787
fobject_idpuste474349
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste177002
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się