Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-31 15:29:10  marcin pikulski

Utworzono artykuł 229023 o nazwie 'Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste229023
user_idpuste2501919
resource_idpuste1187
namepustePetycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
category_idpuste32814
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp. – gmina Zaniemyśl – Mieszkańcy Gminy Zaniemyśl I
fullpuste

Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.

 

Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik –Ostrów Wlkp.   – gmina Zaniemyśl – Mieszkańcy Gminy Zaniemyśl I

 

  • Data złożenia : 23.05.2019 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia : trwa analiza sprawy
  • Przewidywany termin załatwienia : 23.08.2019 r.
publishfrompuste2019-05-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-ws-przebiegu-planowanej-drogi-ekspresowej-s11-na-odcinku-kornik-ostrow-wlkp
2019-05-31 15:29:10  marcin pikulski

Pole slug zmieniło wartość z 'petycja-ws-przebiegu-planowanej-drogi-ekspresowej-s11-na-odcinku-kornik-ostrow-wlkp' na '229023_petycja-ws-przebiegu-planowanej-drogi-ekspresowej-s11-na-odcinku-kornik-ostrow-wlkp'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugpetycja-ws-przebiegu-planowanej-drogi-ekspresowej-s11-na-odcinku-kornik-ostrow-wlkp229023_petycja-ws-przebiegu-planowanej-drogi-ekspresowej-s11-na-odcinku-kornik-ostrow-wlkp
2019-05-31 15:29:11  marcin pikulski

Załączono plik 570987

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2185898
user_idpuste2501919
fobject_idpuste570987
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste229023
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się