Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-05 09:02:49  marcin pikulski

Utworzono artykuł 238465 o nazwie 'Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste238465
user_idpuste2501919
resource_idpuste1187
namepustePetycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.
category_idpuste32814
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.
fullpuste

Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.

 

Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.

  • Data złożenia : 09.04.2019 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia : pozytywny
  • Przewidywany termin załatwienia : 20.05.2019 r.
publishfrompuste2019-07-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-w-sprawie-mozliwosci-montazu-ekranow-akustycznych-wzdluz-autostrady-a2-w-miejscowosci-zukow
2019-07-05 09:02:49  marcin pikulski

Załączono plik 590767

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2258595
user_idpuste2501919
fobject_idpuste590767
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste238465
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się