Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-18 14:34:46  m-urbaniak m-urbaniak

Utworzono artykuł 242122 o nazwie 'Petycja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w m. Ługi'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste242122
user_idpuste2502401
resource_idpuste1187
namepustePetycja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w m. Ługi
category_idpuste32814
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi
fullpuste
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi
 
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi
Data złożenia: 10.07.2019 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
Sposób rozpatrzenia: trwa analiza petycji
Przewidywany termin załatwienia: 10.10.2019 r.

 

publishfrompuste2019-07-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-w-sprawie-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-na-dk-nr-22-w-m-lugi
2019-08-22 09:24:44  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi<br /> Data złożenia: 10.07.2019 r.</div> <div> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody<br /> Spos&oacute;b rozpatrzenia: trwa analiza petycji<br /> Przewidywany termin załatwienia: <strong>10.10.2019 r.</strong></div> <p> &nbsp;</p> ' na '<div> <strong>Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi<br /> Data złożenia: 10.07.2019 r.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> Spos&oacute;b rozpatrzenia: tnegatywny</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> Przewidywany termin załatwienia: 08.08<strong>.2019 r.</strong></div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi
 
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi
Data złożenia: 10.07.2019 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
Sposób rozpatrzenia: trwa analiza petycji
Przewidywany termin załatwienia: 10.10.2019 r.

 

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi
 
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi
Data złożenia: 10.07.2019 r.
 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 

Sposób rozpatrzenia: tnegatywny
 

Przewidywany termin załatwienia: 08.08.2019 r.

 

2019-08-22 09:25:45  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi<br /> Data złożenia: 10.07.2019 r.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> Spos&oacute;b rozpatrzenia: tnegatywny</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> Przewidywany termin załatwienia: 08.08<strong>.2019 r.</strong></div> <p> &nbsp;</p> ' na '<div> <strong>Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi<br /> Data złożenia: 10.07.2019 r.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> Spos&oacute;b rozpatrzenia: negatywny</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> Przewidywany termin załatwienia: 08.08<strong>.2019 r.</strong></div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi
 
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi
Data złożenia: 10.07.2019 r.
 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 

Sposób rozpatrzenia: tnegatywny
 

Przewidywany termin załatwienia: 08.08.2019 r.

 

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi
 
 
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi
Data złożenia: 10.07.2019 r.
 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 

Sposób rozpatrzenia: negatywny
 

Przewidywany termin załatwienia: 08.08.2019 r.

 

2019-08-22 09:25:45  marcin pikulski

Załączono plik 598309

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2352301
user_idpuste2501919
fobject_idpuste598309
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste242122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-22 09:25:45  marcin pikulski

Załączono plik 614689

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2352302
user_idpuste2501919
fobject_idpuste614689
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste242122
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się