Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-23 14:57:31  marcin pikulski

Utworzono artykuł 243294 o nazwie 'Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243294
user_idpuste2501919
resource_idpuste1187
namepustePetycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94
category_idpuste32814
language_idpuste1
shortpustePetycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94
fullpuste

 

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94

Data złożenia: 01.07.2019 r.


W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.

 

publishfrompuste2019-07-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-mieszkancow-osiedla-w-zarskiej-wsi-dotyczaca-budowy-ekranow-akustycznych-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-94
2019-07-23 14:58:38  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> Petycja mieszkańc&oacute;w Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekran&oacute;w akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94</p> <p> Data złożenia: 01.07.2019 r.</p> <p> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> Petycja mieszkańc&oacute;w Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekran&oacute;w akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data złożenia: 01.07.2019 r.</p> <p> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94

Data złożenia: 01.07.2019 r.


W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.

 

 

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94

 

Data złożenia: 01.07.2019 r.


W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.

 

2020-06-09 16:01:54  MACIEJ URBANIAK

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> Petycja mieszkańc&oacute;w Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekran&oacute;w akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data złożenia: 01.07.2019 r.</p> <p> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Petycja mieszkańc&oacute;w Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekran&oacute;w akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94</p> <p> Data złożenia: 01.07.2019 r.</p> <p> <br /> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.</p> <p> Spos&oacute;b rozpatrzenia: negatywnie</p> <p> Termin załatwienia: 26.08.2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94

 

Data złożenia: 01.07.2019 r.


W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.

 

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94

Data złożenia: 01.07.2019 r.


W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

Sposób rozpatrzenia: negatywnie

Termin załatwienia: 26.08.2019 r.

2020-06-09 16:01:54  MACIEJ URBANIAK

Załączono plik 600730

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3031688
user_idpuste2502401
fobject_idpuste600730
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste243294
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się