Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-08 13:19:35  marcin pikulski

Utworzono artykuł 247633 o nazwie 'Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste247633
user_idpuste2501919
resource_idpuste1187
namepustePetycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.
category_idpuste32814
language_idpuste1
shortpustePetycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.
fullpuste

Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.

 

Data złożenia : 4.03.2019 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia : Poinformowano, że zadanie zostanie umieszczone w planie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  podczas najbliższej aktualizacji planu

 

Przewidywany termin załatwienia : 14.03.2019 r.

publishfrompuste2019-08-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-mieszkancow-gminy-wrzesnia-w-sprawie-budowy-sciezki-rowerowej-wzdluz-drogi-krajowej-nr-15-na-odcinku-wrzesnia-gulczewo
2020-06-09 12:40:29  MACIEJ URBANIAK

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja mieszkańc&oacute;w gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data złożenia : 4.03.2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</p> <p> &nbsp;</p> <p> Spos&oacute;b rozpatrzenia : Poinformowano, że zadanie zostanie umieszczone w planie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego&nbsp; podczas najbliższej aktualizacji planu</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przewidywany termin załatwienia : 14.03.2019 r.</p> ' na '<p> Petycja mieszkańc&oacute;w gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data złożenia : 4.03.2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: brak zgody</p> <p> &nbsp;</p> <p> Spos&oacute;b rozpatrzenia : Poinformowano, że zadanie zostanie umieszczone w planie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego&nbsp; podczas najbliższej aktualizacji planu</p> <p> &nbsp;</p> <p> Termin załatwienia : 14.03.2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.

 

Data złożenia : 4.03.2019 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia : Poinformowano, że zadanie zostanie umieszczone w planie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  podczas najbliższej aktualizacji planu

 

Przewidywany termin załatwienia : 14.03.2019 r.

Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.

 

Data złożenia : 4.03.2019 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia : Poinformowano, że zadanie zostanie umieszczone w planie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  podczas najbliższej aktualizacji planu

 

Termin załatwienia : 14.03.2019 r.

2020-06-09 12:40:29  MACIEJ URBANIAK

Załączono plik 609190

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3030113
user_idpuste2502401
fobject_idpuste609190
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste247633
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się