Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-11 10:36:18  marcin pikulski

Utworzono artykuł 255184 o nazwie 'Oddział w Zielonej Górze - sprzedaż samochodu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste255184
user_idpuste2501919
resource_idpuste1187
namepusteOddział w Zielonej Górze - sprzedaż samochodu
category_idpuste16087
language_idpuste1
shortpusteZbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Zielonej Górze - sprzedaż samochodu
fullpuste

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielonej Górze

 

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Citroen Berlingo 1,6 16V HDI MR'03

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego pokój nr 5 (okienko podawcze) w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godziny 10.00.

 

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego, pokój nr 9 w dniu 25.09.2019 r. o godzinie 10.15.

 

publishfrompuste2019-09-11 00:00:00
publishtopuste2019-09-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu
2019-09-11 10:36:18  marcin pikulski

Pole slug zmieniło wartość z 'oddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu' na '255184_oddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugoddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu255184_oddzial-w-zielonej-gorze-sprzedaz-samochodu
2019-09-11 10:36:56  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad Oddział Zielonej G&oacute;rze</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Citroen Berlingo 1,6 16V HDI MR&#39;03</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego pok&oacute;j nr 5 (okienko podawcze) w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godziny 10.00.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego, pok&oacute;j nr 9 w dniu<span style="font-size: 12.8px;">&nbsp;25.09.2019 r. o godzinie 10.15.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad Oddział Zielonej G&oacute;rze</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Citroen Berlingo 1,6 16V HDI MR&#39;03</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego pok&oacute;j nr 5 (okienko podawcze) w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godziny 10.00.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego, pok&oacute;j nr 9 w dniu<span style="font-size: 12.8px;">&nbsp;25.09.2019 r. o godzinie 10.15.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielonej Górze

 

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Citroen Berlingo 1,6 16V HDI MR'03

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego pokój nr 5 (okienko podawcze) w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godziny 10.00.

 

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego, pokój nr 9 w dniu 25.09.2019 r. o godzinie 10.15.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielonej Górze

 

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Citroen Berlingo 1,6 16V HDI MR'03

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego pokój nr 5 (okienko podawcze) w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godziny 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego, pokój nr 9 w dniu 25.09.2019 r. o godzinie 10.15.

 

2019-09-26 14:30:29 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-26 14:30:29 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 10:36:57  marcin pikulski

Załączono plik 624421

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393072
user_idpuste2501919
fobject_idpuste624421
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste255184
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się