Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-02 11:43:57  marcin pikulski

Utworzono artykuł 260638 o nazwie 'Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste260638
user_idpuste2501919
resource_idpuste1187
namepustePetycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino
category_idpuste32814
language_idpuste1
shortpustePetycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino
fullpuste

Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino

 

Data złożenia: 12.09.2019

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia: do 12.12.2019

 

publishfrompuste2019-10-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-ws-oznakowanie-przejscia-dla-pieszych-w-m-reblino
2019-10-02 15:24:15  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja ws.: <strong>oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Data złożenia: <strong>12.09.2019</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>brak zgody</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: <strong>trwa analiza petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przewidywany termin załatwienia: <strong>do 12.12.2019</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Petycja ws.: <strong>oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Data złożenia: <strong style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">12.09.2019</strong>&nbsp;</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>brak zgody</strong></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Spos&oacute;b rozpatrzenia: <b style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">negatywny</b></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Termin załatwienia: <strong>02.10.2019</strong></span></span><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino

 

Data złożenia: 12.09.2019

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia: do 12.12.2019

 

Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino

 

Data złożenia: 12.09.2019 

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia: negatywny

 

Termin załatwienia: 02.10.2019

 

2019-10-02 15:25:12  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Petycja ws.: <strong>oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Data złożenia: <strong style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">12.09.2019</strong>&nbsp;</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>brak zgody</strong></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Spos&oacute;b rozpatrzenia: <b style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">negatywny</b></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Termin załatwienia: <strong>02.10.2019</strong></span></span><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Petycja ws.: <strong>oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Data złożenia: <strong style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">12.09.2019</strong>&nbsp;</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>brak zgody</strong></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Spos&oacute;b rozpatrzenia: <b style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">negatywny</b></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Termin załatwienia: <strong>02.10.2019</strong></span></span><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino

 

Data złożenia: 12.09.2019 

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia: negatywny

 

Termin załatwienia: 02.10.2019

 

Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino

 

Data złożenia: 12.09.2019 

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia: negatywny

 

Termin załatwienia: 02.10.2019

 

2019-10-02 15:27:16  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Petycja ws.: <strong>oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Data złożenia: <strong style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">12.09.2019</strong>&nbsp;</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>brak zgody</strong></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Spos&oacute;b rozpatrzenia: <b style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9.5pt;">negatywny</b></span></span></p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">Termin załatwienia: <strong>02.10.2019</strong></span></span><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Petycja ws.: <strong>oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Data złożenia: <strong>12.09.2019&nbsp;</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>brak zgody</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Spos&oacute;b rozpatrzenia:<strong> negatywny</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Termin załatwienia: <strong>02.10.2019</strong></span><o:p></o:p></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino

 

Data złożenia: 12.09.2019 

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia: negatywny

 

Termin załatwienia: 02.10.2019

 

Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino

 

Data złożenia: 12.09.2019 

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia: negatywny

 

Termin załatwienia: 02.10.2019

 

2019-10-02 15:27:16  marcin pikulski

Załączono plik 635818

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2440025
user_idpuste2501919
fobject_idpuste635818
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste260638
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się