Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-28 12:23:23  Izabela Grzybek

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-wyniku-naboru-o-opole' na '268285_informacja-o-wyniku-naboru-o-opole'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-wyniku-naboru-o-opole268285_informacja-o-wyniku-naboru-o-opole
2019-10-28 12:23:23  Izabela Grzybek

Utworzono artykuł 268285 o nazwie 'informacja o wyniku naboru - O/Opole'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste268285
user_idpuste1601751
resource_idpuste1187
namepusteinformacja o wyniku naboru - O/Opole
category_idpuste16065
language_idpuste1
shortpusteInspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Oddziału GDDKiA w Opolu
fullpuste

Informacja o wyniku naboru

 

 

 

Na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych  Oddziału GDDKiA w Opolu

(stanowisko, komórka organizacyjna, Oddział GDDKiA - zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM)

 

BIP KPRM– Ogłoszenie nr: 48675

Data ukazania się ogłoszenia: 4 czerwiec 2019r.

 

Nabór anulowano.

 

publishfrompuste2019-10-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-wyniku-naboru-o-opole

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się