Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-22 16:34:37  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 275914 o nazwie 'Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste275914
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepusteWykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku
category_idpuste46675
language_idpuste1
shortpusteInformacje o środowisku
fullpuste

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

publishfrompuste2019-11-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku
2019-11-25 09:19:21  marcin pikulski

Zmieniono nazwę z 'Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku ' na 'Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
2019-11-25 09:21:02  marcin pikulski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-29 11:41:43  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-04-09 09:36:01  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-02-09 10:57:02  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-09 12:14:49  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-09 12:14:50  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 667879

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3710859
user_idpuste1601787
fobject_idpuste667879
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste275914
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-09 12:14:50  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 707555

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3710860
user_idpuste1601787
fobject_idpuste707555
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste275914
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-09 12:14:50  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 746820

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3710861
user_idpuste1601787
fobject_idpuste746820
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste275914
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-09 12:14:50  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 944781

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3710862
user_idpuste1601787
fobject_idpuste944781
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste275914
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się