Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-10-07 10:27:09  Łukasz Dybkowski

Pole category_id zmieniło wartość z '16103' na '16109'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1610316109
2016-10-07 10:26:22  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 65868 o nazwie '2013 rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste65868
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepuste2013 rok
category_idpuste16103
language_idpuste1
shortpuste2013 energ
fullpuste

W 2013 roku zrealizowano przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:

1. Zakup urządzenia do kompensacji mocy  biernej oddanej do budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Białymstoku.

2. Przebudowa budynku biurowego na potrzeby Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

3. Częściowa wymiana klimatyzatorów w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Katowicach.

4. Remont budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Lublinie.

5. Termomodernizacja budynku siedziby Obwodu Drogowego w Krośniewicach.

6. Wymiana eksploatowanych  urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii w budynku siedziby Rejonu w Elblągu.

7. Remont instalacji oświetleniowej na terenie Obwodu Drogowego w Gnieźnie.

8. Wymiana kotłów c. o.  i urządzeń współpracujących w kotłowni Laboratorium Drogowego w Poznaniu.

9. Roboty remontowe konstrukcji ścian i dachów budynków Obwodów Drogowych we Wrześni, Kąkolewie i Górce.

10. Rozbudowa zaplecza socjalno-biurowego Rejonu  w Nisku i Obwodu Drogowego w Nisku.

11. Remont dachu budynku Rejonu w Lubaniu.

publishfrompuste2016-10-07 00:00:00
_activepuste1
slugpuste2013-rok

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się