Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-11-23 17:18:15  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 70292 o nazwie 'Petycja ws ekranów akustycznych przy AOW'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste70292
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepustePetycja ws ekranów akustycznych przy AOW
category_idpuste16094
language_idpuste1
shortpustePetycja mieszkańców osiedla "Graniczna" ws zamontowania ekranów akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko
fullpuste

Petycja Michała Świerczewskiego w imieniu mieszkańców osiedla „Graniczna” we Wrocławiu w sprawie zamontowania ekranów akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko, na odcinku od obecnie istniejących ekranów do ronda przy ulicy Granicznej, wzdłuż działki Muchobór Wielki, AR_3, 4/2.

·         Data złożenia: 21.10.2016

·         W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Michał Świerczewski

·         Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

·         Przewidywany termin załatwienia: do 29.12.2016 r.

publishfrompuste2016-11-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-ws-ekranow-akustycznych-przy-aow
2016-12-19 16:00:26  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja Michała Świerczewskiego w imieniu mieszkańc&oacute;w osiedla &bdquo;Graniczna&rdquo; we Wrocławiu w sprawie zamontowania ekran&oacute;w akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko, na odcinku od obecnie istniejących ekran&oacute;w do ronda przy ulicy Granicznej, wzdłuż działki Muchob&oacute;r Wielki, AR_3, 4/2.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data złożenia: 21.10.2016</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: Michał Świerczewski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przewidywany termin załatwienia: do 29.12.2016 r.</p> ' na '<p> Petycja Michała Świerczewskiego w imieniu mieszkańc&oacute;w osiedla &bdquo;Graniczna&rdquo; we Wrocławiu w sprawie zamontowania ekran&oacute;w akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko, na odcinku od obecnie istniejących ekran&oacute;w do ronda przy ulicy Granicznej, wzdłuż działki Muchob&oacute;r Wielki, AR_3, 4/2.</p> <ul> <li> Data złożenia: 29.09.2016</li> <li> W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: Michał Świerczewski</li> <li> Spos&oacute;b rozpatrzenia petycji: Wyjaśniono, iż Oddział GDDKiA we Wrocławiu został zobowiązany przez Marszałka Wojew&oacute;dztwa Dolnośląskiego do wykonania przeglądu ekologicznego na odcinku A 8 od w. Lotnisko do w. Stadion w zakresie oddziaływania akustycznego oraz przedłożenia go w terminie do 30 kwietnia 2017 r. &nbsp;&nbsp;.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji: 19 grudnia 2016 r.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja Michała Świerczewskiego w imieniu mieszkańców osiedla „Graniczna” we Wrocławiu w sprawie zamontowania ekranów akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko, na odcinku od obecnie istniejących ekranów do ronda przy ulicy Granicznej, wzdłuż działki Muchobór Wielki, AR_3, 4/2.

·         Data złożenia: 21.10.2016

·         W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Michał Świerczewski

·         Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

·         Przewidywany termin załatwienia: do 29.12.2016 r.

Petycja Michała Świerczewskiego w imieniu mieszkańców osiedla „Graniczna” we Wrocławiu w sprawie zamontowania ekranów akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko, na odcinku od obecnie istniejących ekranów do ronda przy ulicy Granicznej, wzdłuż działki Muchobór Wielki, AR_3, 4/2.

  • Data złożenia: 29.09.2016
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Michał Świerczewski
  • Sposób rozpatrzenia petycji: Wyjaśniono, iż Oddział GDDKiA we Wrocławiu został zobowiązany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do wykonania przeglądu ekologicznego na odcinku A 8 od w. Lotnisko do w. Stadion w zakresie oddziaływania akustycznego oraz przedłożenia go w terminie do 30 kwietnia 2017 r.   .
  • Termin rozpatrzenia petycji: 19 grudnia 2016 r.
2016-12-19 16:00:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 191530

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste719828
user_idpuste1601787
fobject_idpuste191530
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste70292
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się