Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-04-21 16:15:56  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-04-21 16:16:11  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-04-21 16:16:31  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:</p> <p> Należności, kt&oacute;re umorzono, z tytułu naruszenia przepis&oacute;w ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z p&oacute;źn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a&nbsp;&sect;1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> Og&oacute;łem - 3 624,65 złotych.</p> ' na '<p> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Należności, kt&oacute;re umorzono, z tytułu naruszenia przepis&oacute;w ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z p&oacute;źn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a&nbsp;&sect;1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Og&oacute;łem - 3 624,65 złotych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:

Należności, które umorzono, z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

Ogółem - 3 624,65 złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:

 

Należności, które umorzono, z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

 

Ogółem - 3 624,65 złotych.

2017-04-21 16:17:03  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Należności, kt&oacute;re umorzono, z tytułu naruszenia przepis&oacute;w ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z p&oacute;źn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a&nbsp;&sect;1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Og&oacute;łem - 3 624,65 złotych.</p> ' na '<p> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Należności, kt&oacute;re umorzono, z tytułu naruszenia przepis&oacute;w ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z p&oacute;źn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a&nbsp;&sect;1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Og&oacute;łem: 3 624,65 złotych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:

 

Należności, które umorzono, z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

 

Ogółem - 3 624,65 złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:

 

Należności, które umorzono, z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

 

Ogółem: 3 624,65 złotych.

2017-04-21 16:15:39  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 86107 o nazwie 'Informacja umorzonych należnościach publiczno-prawnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste86107
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepusteInformacja umorzonych należnościach publiczno-prawnych
category_idpuste20519
language_idpuste1
shortpusteI kwartał 2017
fullpuste

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2017 roku:

Należności, które umorzono, z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) w trybie art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 5, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1780 z poźń. zm.), oraz w związku z art. 67 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

Ogółem - 3 624,65 złotych.

publishfrompuste2017-04-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-umorzonych-naleznosciach-publiczno-prawnych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się