Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-11 12:41:46  pbujanowicz pbujanowicz

Utworzono artykuł 95491 o nazwie 'Oddział w Rzeszowie - ustalenie granic działek ewidencyjnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste95491
user_idpuste1602420
resource_idpuste1187
namepusteOddział w Rzeszowie - ustalenie granic działek ewidencyjnych
category_idpuste16102
language_idpuste1
shortpusteZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzyce
fullpuste

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzyce

 

      Działając na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 5 i art. 95 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 2016 poz. 2147), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r, poz.1629), § 6 ust. 4 i 5, § 14 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz.U. nr 268, poz. 2663). oraz zgodnie z wnioskiem firmy „GEODETA”s.c. Zakład Usług Geodezyjnych 37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 50 i zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przeworsku w dniu 26.06.2017 identyfikator zgłoszenia 6640.1120.2017 dotyczącego podziału działek nieruchomości uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. w miejscowości Gorzyce nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnych oznaczonej numerem

 

- 1205 o godz. 900dla której prowadzona jest księga wieczysta PR2R/00007928/8,

- 1274/5 o godz. 1000dla której prowadzona jest księga wieczysta PR2R/00002045/9,

- 1272 o godz. 1000dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 1698,

- 1271/1 o godz. 1030dla której brak jest księgi wieczystej,

- 1271/2 o godz. 1030dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5038,

- 1267/2 o godz. 1030dla której brak jest księgi wieczystej,

 

publishfrompuste2017-07-11 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoddzial-w-rzeszowie-ustalenie-granic-dzialek-ewidencyjnych
2017-07-11 12:41:46  pbujanowicz pbujanowicz

Załączono plik 265100

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste999505
user_idpuste1602420
fobject_idpuste265100
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste95491
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się